Békesziget

Szeretetről bölcsességek,idézetek,,írások,képek gyűjteménye.Szeretettel üdvözlök minden kedves látogatót. Az élet értelméről, feladatáról elmélkedhetünk.Lehet kérdezni, gondolatokat megosztani az életről,hitről,vallásokról,hétköznapi problémákról

cs.ang-gamb-ang.gif

 

A pozitív gondolkodás.

 

Az ember életét a gondlkodás módja befolyásolja, írányítja, ezért ha pozitívan állunk a dolgokhoz, akkor életünket megszépítjük, megkönnyítjük. A pozitív gondolkodás nem azt jelenti, hogy mindent szépnek, jónak kell gondolni, és nem láthatjuk meg a rosszat, helytelent. Arról szól, hogy amin tudok változtatok, amin nem tudok változtatni azt elfogadom olyannak amilyen. Nem kell mindennel egyet érteni, csak elfogadni. A pozitív gondolkodás legfontosabb alapköve a szeretet. Tudomásul kell venni, hogy másokat nem tudunk megváltoztatni, ez nem is feladatunk.
Ne a rossz oldalát vegyük észre a dolgoknak, mert sajnos erre hajlomosak vagyunk.

Vegyük észre a bennünket körülvevő világ szépségeit, csodáit. A rosszat a jó tükrében értelmezhetjük helyesen. A bennünket érő rossz, negatív eseményekben meg kell keresni a lehetőségeket, mert ezek célja a  tanítás, segítenek a fejlődésben, a haladásban. Csak akkor tudunk pozitív hatással lenni körülményeinkre, ha mindent egy újabb lehetőségként közelítünk meg, és megpróbálunk vele jól gazdálkodni.
Gondolatainknak, szavainknak, cselekedeteinknek teremtő ereje van, így magunk alakítjuk életünket,  körülményeinket. Ha negatívan állunk az élethez, akkor romboló, pusztító hatást fejtünk ki, s ez elvonja erőnket energiánkat, akár önpusztító is lehet, és környezetünkre is rossz hatással van. Ilyen gondolat menettel könnyen mondunk ítéletet mások felet, bántunk meg embereket, pedig nincs helyes rálátásunk, tudásunk hozzá. A világból ilyenkor csak a rossz dolgokat vagyunk hajlandók észre venni, ezért védekezésként bezárkozunk, védőfalakat állítunk magukn köré, ami áthatólhatatlan. Ezzel igazán magunkat zárjuk ki na szeretet köréből.

A pozitív gondolatok kiárasztásával, építőleg tudunk hatni, úgy belsőleg magunkra, mint egy idő után ennek külsőleg is jelentkeznie kell. Ebben az állapotban szépnek, vidámabbnak, boldogabbnak, békésebbnek tűnik az élet, pedig  "csak" gondolkodás átalakítást végzünk ilyenkor. Ez egy hosszú folyamat ami nem ér véget itt ebben az életünkben. Mindig igyekezni, akarni kell, és gyakorolni. Lassan persze természetünké tud válni, ami által növekszik bennünk a szeretet, türelem, elfogadás, és a békesség. Kezdhetjük elmélkedésekkel, meditációval, elgondolkoztató írások, történetek olvasásával.

Háttérbe szorul az ego, több időt, figyelmet tudunk szentelni a környezetünkre, s így mélyrehatóbban láthatjuk az összefüggéseket, más értelme lesz az életünknek. Emberi és társas kapcsolataink megváltoznak. A bennünk lezajló változások életünkre nagy hatással lesz, ezt mások is érzékelni fogják.  Cselekedeteinkben, szavainkban tükröződik fog ez a szemlélet váltás, nem szünik meg körülöttünk a rossz, csak mi nem leszünk rá vevők, könyebben tudjuk venni az akadályokat, a nehézségeket. Már nem az önző céljainknak fogunk élni, megértőbbekké, együttérzőbbekké válunk. Nyitottabbak leszünk a világra. Ebben a negatív, békétlen világunkban nagy szükség van az átalakulásra, a pozitív energia kiáradására.: a szeretetre, türelemre, elfogadásra, békességre. Legyünk hát ennek eszközei, alakítsuk át gondolatainkat, próbáljuk keresni, megtalálni a lehetőségeket, a szép, jó, építő dolgokat, és ezt osszuk szét embertársainknak.  A szeretet vezéreljen bennünket,: a segíteni akarás, nem ártás, megbocsátás.

                                                                                          A.M.Tímea

tokeletesseg..jpg

 

      Hét lépés a pozitív gondolkodástól a           

                          pozitív életig


1. Pozitív gondolkodás
Felismerni, hogy minden jól van, ahogy van, mert minden engem szolgál és nekem nyújt segítséget. Figyelmesen és kitartóan végigmenni az életúton. Teljes bizalommal, jó humorral, oldottan tenni, amit tenni kell. Hálatelt szívvel felismerni a látszat mögötti valóságot, és biztonságban élni a lét teljességében.

2. Pozitív érzés

Nyíltan és őszintén olyannak elfogadni az embereket, amilyennek megismertük őket. Bizalommal viseltetni érzéseink iránt, és ismerni értékeinket, a teljességben élni. Az életet csak szemlélni, de nem ítélni, nagy szeretettel hagyni, hogy az történjen, aminek meg kell történnie.

3. Pozitív akarat
Akarnunk kell tanulni és megérteni, megbocsátani és helyesen cselekedni. Azt kell akarnunk, amit tennünk kell! Meg kell hallanunk, mit akar az élet, és saját akaratunkat el kell engedni, és hagyni, hogy az Ő akarata beteljesüljön!

4. Pozitív beszéd
Meg kell tanulnunk, hogyan fejezzük ki magunkat világosan, és véget kell vetnünk a szavak inflálódásának. Meg kell tanulni, hogy kéretlenül senkinek ne adjunk tanácsot, és hallgatni is meg kell tanulni. Szavaink és cselekedeteink legyenek őszinték, bátorítsunk és vigasztaljunk, mondjunk köszönetet és áldást.

5. Pozitív cselekvés
Megfontoltan, jó érzékkel és körültekintően cselekedjünk. Legyünk szeretetteljesek, konstruktívak és segítőkészek. Legyünk tekintettel másokra, legyünk megbízhatóak és állhatatosak, függetlenül mások elvárásától. Legyünk felelősségteljesek és öntudatosak mindenben, amit teszünk. Tanuljunk meg adni és kapni, és a ;belső vezetőre" hallgatva a megfelelő pillanatban azt tenni, amit kell. Tudatosan és mértékkel a legmegfelelőbbet fogyasztani. Örömmel és szabadon elfogadni és méltányolni mások szabadságát.

6. Pozitív tudat
Az igazság és a valóság felismerésével éljünk önzetlen, harmonikus életet. Rendszeresen vonuljunk vissza magányunkba, és szakítsunk időt az imára és a meditációra. Egész létünket irányítsuk a Legmagasabb felé. Ismerjük fel a pillanatnyi helyzetet, és éljünk értelmes életet.

7. Pozitív élet
A szellemi törvények figyelembevételével gondtalanul és higgadtan éljük az életünket, azzal a felismeréssel, hogy minden mind-egy. Ápoljuk harmonikus kapcsolatainkat, és örüljünk a legkisebb dolognak is. Örüljünk, hogy élünk, de legyünk készen bármely pillanatban a távozásra. Ameddig itt tartózkodunk, addig éljünk tisztességes, mintaszerű, egészséges életet.

                                                                                   Karsay István

       cs.--gamb.sziv--.gif

 

                        Indulj el ÖnMAGad felé!
                               Secret Admin, részlet


Az Élet csodálatos. Maga fogantatás, a születés is az: először két sejt egyesül, majd osztódni kezdenek. De abban a két sejtben, a fogantatás pillanatában már ott voltál Te, ott volt az is, aki ma vagy. Benne van és volt minden lehetőség. Azóta élsz, létezel, de vajon emlékszel még arra, hogy ki is vagy valójában? Ismered a titkot? Bármit megtehetsz, bármit elérhetsz. Használod a titkot, befolyásolhatod a történéseket, alakíthatod az életed. Ez mind IGAZ, de csak bizonyos keretek között. És ezek a keretek nagyon is valóságosak ebben az illúzió-világban! Milyen keretekről beszélek?

A saját MAGad által meghatározott keretekről!

Gondolj a körtemagra. Picike, de mégis magában hordozza mindazt, amiből a körtefa kinő, önmagába kódolva minden információ benne van már ahhoz hogy egy hatalmas fa legyen belőle. Ugyanígy az alma, szilva, vagy a mustármag. De soha, soha nem lehet egy almamagból körtefa. Mert nem az van belekódolva. Mert a MAG nem lehet más, csak ön-MAG-a!
Ugyanígy, amikor megszülettél, abban az időpillanatban nagyon sok minden eldőlt már. Neked teljes szabadságodban állt akkor és ott eldönteni, hogy mi hogyan legyen, de azután hogy megszülettél, már felállítottad magadnak a saját kereteidet.
És próbálhatod befolyásolni az életed, próbálhatsz más utat választani, amit választottál, amire születtél, sosem leszel boldog. Ezért fontos az, hogy megtaláld az Igazi Önmagad, azt a MAG-ot, ami Te MAG-ad vagy, és azt az utat ami elvezet ön-MAG-adhoz. Neked is meg kell találnod hogy mi az ami igazán boldoggá tesz, ami igazán Te MAGad vagy. És ehhez semmi mást nem kell figyelned, csak a saját érzéseidet. Az életben azért olyan fontos az elfogadás, mert azt kell megélned, amit már rég eldöntöttél hogy meg fogsz élni. Amire lehet hogy nem emlékszel most, de ott vannak az érzelmeid, melyek mindig pontosan navigálnak.
      cs.--gamb.sziv--.gif.

                     Mit jelent a pozitív gondolkodás?

Mindaz, ami körülvesz bennünket, materializált elképzelés, megvalósított gondolatkép. Előbb ki kell gondolnom valamit, s az csak azutáni valósulhat meg. Az anyag nem más, mint az energia különféle megjelenési formája. A gondolatok energiát mozgatnak és formálnak. Az energiamegmaradás törvénye értelmében energia nem vész el, csak megjelenési formáját változtatja, átalakul. Minden gondolat egy teremtés, amelynek meg kell valósulnia. Életkörülményeim létemet tükrözik, változtatni csak akkor tudok rajtuk, ha magam is megváltozom.
A pozitív gondolkodás tehát azt jelenti, hogy felismerem: minden, ami van, engem szolgál és nekem segít még akkor is, ha kifejezetten kellemetlen vagy fájdalmas. Ennélfogva minden jó, úgynevezett negatív nem is létezik, csupán olyan kellemetlen jóról beszélhetünk, amelynek bekövetkeztét én tettem szükségessé.

A pozitív gondolkodáshoz hozzátartozik a rendszeres lelki higiénia is, ami azt jelenti, hogy reggelente mentálisan felkészítem magam a napra, és napközben újra meg újra rákapcsolódom az egyetlen tudatra, este pedig ellenőrzöm, mennyire sikerült saját mértékemhez tartanom magam, és mentálisan újraélni, mit nem sikerült még optimálisan megoldanom. Ekképpen azonnal megtisztogatok minden gondolatenergiát, mielőtt még sorscsapásként megvalósulhatna.
A sikertelenség mindig csak közbülső eredmény a végleges sikerhez vezető úton. Bármit gondoljon is egy teremtő a hit bizonyosságával, annak meg kell valósulnia. Mindazt, amit elgondolok, el is tudom érni.
Tudatom gyengesége, hogy egyidejűleg mindig csak egy gondolatot tudok kigondolni. Ha a helyes, a megfelelő gondolatot gondolom, és azt megtartom, annak igazán nagy ereje lesz. Ha a tudatunkban felmerülő gondolat - legyen az akár kívánság, elképzelés vagy cél - rögzül a tudatban, és újra meg újra aktiválódik, hasonló vagy azonos erőket fog magához vonzani, és gondolatkomplexummá sűrűsödik. Másfajta gondolatok átformálódnak vagy kilökődnek.

Visszatekintve életünk eddigi eseményeire, láthatjuk, hogy valamennyi kívánságunk megvalósult, mely kellő ideig foglalkoztatta tudatunkat. Ez sajnos negatív vágyainkra is igaz. A félelem, az aggodalom stb. pontosan azt vonzza magához, amitől fél az ember, hiszen ilyenkor tudatunkat a félelmeinkkel és gondjainkkal foglalkozó gondolatok töltik meg. A félelemérzet gondoskodik arról, hogy ez a gondolat újra meg újra aktiválódjon.
Ilyen esetben is csak a gondolati fegyelem és a rendszeres lelki higiénia segít, amely során a nemkívánatos gondolatokat azonnal kellemes gondolatokká transzformáljuk, még mielőtt sorscsapásként manifesztálódhatnának.
                                                                                 Karsay István

   cs.--gamb.sziv--.gif.

                     Elgondolkoztató dolgok...

Tudod-e, hogy azaz ember, aki lelkileg erősnek tűnik, az valójában érzékeny és gyenge?

Tudod-e, hogy akik azzal foglalkoznak, hogy másokat védenek, azoknak van a legnagyobb szükségük védelemre?

Tudod-e, hogy a 3 legnehezebben kimondható szó a "Szeretlek!", "Bocsáss meg!", és "Kérlek, segíts!"?

Tudod-e, hogy azok, akik pirosba öltöznek, azok rendelkeznek a legnagyobb önbizalommal?

Tudod-e, hogy azok, akik sárgába öltöznek, azok a legelégedettebbek a külsőjükkel?

Tudod-e, hogy azok, akik feketébe öltöznek, azok nem akarnak látszani, és segítségre, megértésre vágynak?

Tudod-e, hogyha valakin segítesz, az a segítség mindig visszakerül hozzád?

Tudod-e, hogy sokkal könnyebb valamit leírni valakinek, mint a szemébe mondani, ÁM sokkal értékesebb a szemébe mondani?

Tudod-e, hogyha valamit becsületesen, a szívedböl kérsz, az a kérésed teljesül?
Elérheted, hogy az álmaid teljesüljenek, mint az egészség, a gazdagság, vagy a szerelem. Ha igazán kéred, és hiszel is benne, meg leszel lepődve, mi mindent meg tudsz tenni a gondolataiddal. Érdekes, nem? Most a barátság a te kezedben van.

   Ha lelked és szíved valaki megtalálja,
   Ő lehet a világ legboldogabb barátja.
   Lám Én kerestem és tán rátaláltam,
   Lehet megleltem a csodát a világban.
   Mert Te jó vagy, a legjobbak között,
   Ki mást mond, ahhoz ne legyen közöd!
             Legyen nagyon szép napod!                                          

                                                                              ismeretlen

 

cs.--gamb.sziv--.gif

    Pósa  Ferenc : A betegség mint pótecselekvés                /részlet a könyvből/

 

Gondolatok:
- a tudat megnyilvánulásai olyképpen, hogy felvetik a problémákat, a problémás helyzeteket és a lehetséges megoldásokat. Tükrözik azokat a dolgokat, melyek az elmében megtalálhatók. A példát követve itt is párhuzamot vonunk. A hegymászáson keresztül megvizsgáljuk a gondolkodás előnyeit és korlátait! A hegymászás előtt, közben és után más- és másképpen vélekedünk ugyanazon kérdésről! Ezt a folyamatot most jobban megvizsgáljuk! A tevékenység kezdetét minden esetben mérlegelés előzi meg. Ekkor, lehetőség szerint felmerül az összes érv és ellenérv. Ezek azután ott    ka­varognak a fejünkben, és ember legyen a talpán, aki képes nyugodtan dönteni. Ott marad bennünk a kétség: jól döntöttünk-e? Közben ott van az aggódás: vajon most helyesen cselekszem-e? Ter­mészetesen erre is fogunk mindenféle érvet felsorakoztatni. Utána azon gondolkodunk, vajon helyesen cselekedtünk-e?

A gondolkodás lehet a legnagyobb áldás az emberek életében, de     sze­rintem egyúttal könnyen a legnagyobb átokká is válhat. Mindaddig átok marad, amíg megtanuljuk, hogyan lehet belőle úgy kitörni, hogy csak a jó értelme maradjon! Vagyis, megtanuljuk helyesen alkalmazni. Ez a „kitörés" az érzésekben rejlik. Merjünk érzéseinkre, tiszta, nyugodt
érzéseinkre hallgatni és akkor, gondolataink bennünket fognak szolgálni. A gondolatok ereje nagyon gyorsan visszatükröződhet a testen (nyál­képződés, pánik, öröm, jókedv), amelyek, ha huzamosabb ideig jelent­keznek, állandósult állapotot idézhetnek elő. Gondolok itt a boldogság érzésére, a „teltség érzésére" és természetesen a betegségekre is. Fontos tisztáznunk: csak egyféleképpen érhetjük el, hogy nem gondo­lunk semmire - ha valami másra gondolunk!

Csak így kerülhetjük el gondolataink csapongását és csak így állíthat­juk gyógyulásunk szolgálatába! A gondolatok pontosan úgy viselkednek és pontosan olyan tulajdonsá­gokkal rendelkeznek, mint az anyag-antianyag. Amikor találkoznak, összeütköznek, vagy egyszerűen csak érintkezésbe lépnek, kölcsönösen kioltják" egymást és tiszta erővé alakulnak át. Így kell és lehet megszabadulni a sötét, sok esetben káros, rossz gondo­latoktól! Minden jó, építő gondolatunkat kioltja egy negatív gondolat, ennek kö­vetkezménye az, hogy elkedvetlenít, mivel a látszólag felépített világun­kat látszólag tönkreteszi. (Talán a valóságban is!)"Tönkremennek" gondolataink, de helyettük kapunk valami mást. Mi ez a más? Tiszta érzést, tudást, melyek már mentesek minden érzelemtől, mindendiszharmóniától és csak nyugodt biztonságot adnak. Ezekre már lehet építeni.

Elkerülhetetlen, hogy rossz gondolataink „keletkezzenek", mint aho­gyan elkerülhetetlen a régóta dédelgetett gyümölcseink megromlása. Ügyesen megközelítve ezekből a hibákból hatalmas lelki és testi erőt meríthetünk. Ehhez csak ennyit kell tennünk: felidézünk vagy teremtünk egy szép, örömteli gondolatot.Hogyan meríthetünk erőt a rossz gondolatokból?A gondolatok jelen esetben úgy viselkedhetnek, mint a védőoltás, serkentik a tudatot, hogy egyre erősebb legyen, egyre dominánsabb legyen az a része, mely önállóan képes dönteni, irányítani, kedve szerint! Az így feléledt erő oly hatalmas, hogy képessé teszi a testet az egészség elérésén túl a boldogság és az öröm teljes megtapasztalására is! Használd gondolataid a problémák és a lehetséges megoldások felve­tésére, de a döntést, a választást bízd szívedre. Ekkor, minden gondola­tod egy szent célt fog szolgálni: a boldogságodat és az egészségedet!

 

Ide kattinva olvasható szép, lélekmelengető gondolatok

http://www.gyornet.eu/lelek/

csodas_napot.gif

 

.               A gondolaterő hatalma

 

A gondolat rendkívül fontos szerepet játszik életünkbe. Gondolataink befolyásolják például közérzetünket. Minden ember tudja, hogy a bánat, gond, harag, gyűlölet hátrányosan befolyásolhatja testi teljesítőképességét. Azt is tudjuk, hogy egy kedvező hír összes élettevékenységünket, tetterőnket jelentősen fokozhatja. Teljesítőképesnek és erősnek érezzük magunkat hatására. Ha azonban szomorú hír lep meg bennünket - jogosan mondjuk: "lesújtó" hírnek -, akkor megfigyelhetjük, hogy testileg letörtnek érezzük magunkat, és energiaszintünk lényegesen csökken. A népnyelvnek sok találó kifejezése van ezekre az állapotokra. Például "elsárgult az irigységtől". Ma már tudjuk, hogy az irigység máj- és epe-rendellenességeket okoz, és sárgasághoz is vezethet. Az "összetört szívvel meghalni" kifejezés is nagyon találó. Bánattal teli gondolatok a legsúlyosabb veszélynek és károsodásnak tehetik ki a szívet. Azt is szokták mondani, hogy valaki "megdermedt a félelemtől". A félelmet okozó gondolatok valóban megakadályozhatnak minket abban, hogy egy lépést is tegyünk; valóban megdermedünk a félelemtől. Tehát szervi elváltozásokat élünk át csupán a gondolatok hatására.

Minden olvasó végezhet most egy kísérlete, amennyiben elképzeli, hogy zöld, éretlen, savanyú citromba harap. Akinek egy kis fantáziája van, annak összefut a szájában a nyál ennek az elképzelésnek a hatására. Itt is láthatjuk, hogy csupán a harapás gondolatának hatására megnövekszik a nyálkiválasztás. Jóllehet nincs nálunk citrom, mégis észrevehető szervi hatás keletkezett.

Ha egy éhes embernek valaki ízletes ünnepi ételekről beszél, gyakran ez a válasz: "Hagyd abba, mert összefutott a nyál a számban." Ez az ünnepi ebéd talán már két hete volt; már csak a mesélő emlékezetében létezik. Szemléletes elbeszélésével azonban a hallgatóban megjeleníti az étkezés képét. Ez pedig a száj nyálmirigyeinek fokozott működéséhez vezet.

Meglepő, hogy bár a gondolatoknak nagy jelentőségük van életünkben, mégis oly kevés figyelmet fordítunk rájuk. Úgy gondolkodunk, mintha gondolataink teljesen lényegtelenek lennének. Sőt egy közmondás szerint: "A gondolatok vámmentesek". Rossz lenne, ha mindenért úgy kellene vámot fizetnünk, mint gondolatainkért; a gondolatok erők, amelyek meghatározzák sorsunkat.

Szomorúan kell megállapítanunk, hogy az összes gondolatok 80%-a a gondolkodó fáradozása ellenére nem értékes; legfeljebb 20%-uk fizeti meg az értük vállalt fáradságot. Feltűnő, hogy mi emberek ajtónkat és ablakunkat gondosan bezárjuk a betörő elől, nehogy birtokunkat és javainkat veszélyeztesse. Ezzel szemben szinte minden rossz gondolatot meghívunk magunkhoz, és ezek a rossz gondolatok biztosan veszélyesebbek, mint bármilyen betörő.

                                                                       forrás:Emile Coué:                                                                     Elméd gyógyító hatalma,részlet

         cs.--gamb.sziv--.gif

           Hogyan gondolkodjunk pozitívan?                                                                        AloeViki

 

 

Általában azt feltételezik, hogy a pozitív gondolkodás egészséget, jólétet és sikert eredményez, de ez nyilvánvalóan nem mindenkire igaz. Vannak, akik állítják, hogy a pozitív gondolkodás nem segített nekik. Mások viszont esküsznek rá, ezt tekintik a "sikeres élet" alapjának. Szerintem fontos beszélni arról, valójában mit is jelent a pozitív gondolkodás.

A köznapi nyelvben a "pozitív gondolkodás" kifejezést az életigenlő, bizalomteljes magatartásra használják. Egyesek ebben a vonatkozásban a világtól való menekülésről, illúziókról, elfojtásról vagy közömbösségről beszélnek. Ám ha a szó eredeti értelmét vesszük, kitalálhatjuk, mit jelent valójában a pozitív gondolkodás.

A "pozitív" szó a latin positivus kifejezésből ered, melynek a jelentése "megtett, adott", vagyis azt jelöli, "ami van"- a létezőt írja le. Így a pozitív gondolkodás tulajdonképpen nem más, mint a lét, az "itt levésem" igenlése, mégpedig az összes körülményekkel és korlátokkal együtt, amelyeket magával hoz az élet. Viszonyuljunk tehát barátságosan ahhoz, "ami van". Ne legyünk önmagunk és a saját életkörülményeink ellenségei. Legyünk tökéletesen egyek azzal, "ami van". Ez a szerelemre és az életre egyaránt érvényes.

Ha nem állunk készen arra, hogy eggyé váljunk azzal, "ami van", nincs alapja a pozitív gondolkodásunknak, hiszen az mindig azt jelenti, hogy elfogadjuk önmagunkat. Aki a pozitív gondolkodást összetéveszti a világtól való elrugaszkodással, rossz úton jár.

A pozitív gondolkodás ereje nem csak az út elején, hanem létünk minden pillanatában újra és újra megmutatkozik. Hiszen állandóan választhatunk aközött, hogy valamely adott dolgot elítélünk-e /ez lenne az úgynevezett negatív gondolkodás/ vagy a legjobbat hozzuk ki abból a helyzetből, amelybe belekerültünk. A negatív gondolkodás azt jelenti, hogy tagadjuk, "ami van".

A pozitív gondolkodás feladata tehát nem az, hogy mindent szép színben tüntessen fel, még akkor sem, ha legelőször is rózsaszín szemüveggel ajándékoz meg bennünket. Az elragadtatásból a valóság talaján álló "elfogadássá" kell átalakulnia, elfogadásává annak, "ami van-mindenek ellenére". Így hát pozitívan gondolkodni nem annyit tesz, hogy amit "pocséknak" találunk, azt "csodálatosnak" magyarázzuk. Sokkal inkább azt, hogy elfogadjuk a "pocsékságát"- s egyúttal elfogadjuk a létezését.

Szerintem ez a helyes gondolkozást is jelenti, azaz a teremtő szándékkal és a szellemi törvényekkel összhangban való gondolkodást és hogy egyre inkább felelősséget vállalunk a saját gondolatainkért és cselekedeteinkért.

 

                                Forrás: http://www.thesecret.hu/mosoly_aloeviki

szep.napot.gif

 

                     A  Mosoly  ereje

 

Egy mosoly nem kerül semmibe, apró dolognak tünik, mégis hatalmas ereje van, csodákra képes. Mosolyogjunk önmagunkra, sugározzuk mások felé is, s mosolyogjunk az Úristenre, s ha ezt megtesszük, lassan megváltozik belső világunk, s megváltoztatjuk a környezetünket .

MENJ  ÉS  SUGÁROZD  SZÉT  MOSOLYODAT !

A mosoly dolozni tud, - dolgozni Istenért, Istennek.                       

Apostol vagy s mosolyod a lelkek megnyerésének eszköze.            

Mosolyogj az elhagyott, félénk arcokra.                      Mosolyogj a csalódott emberekre.                               Mosolyogj a betegekre, a szomorúakra, buslakodókra.  

Mosolyogj a fiatalokra , idősekre, gyerekekre.              Mosolyogj az ellenségedre, haragosodra.                                                                                      Mosolyogj a családtagjaidra és barátaidra, hogy mind örüljenek mosolygó arcod szépségének, lelket simogató vidámságának.       

Mosolyod új életet, bizakodást és barátságot tud önteni a kimerült, túlterhelt, bátortalan, kisértésekkel küzdő, kétségbeesett szivekbe.  

Mosolyod kezdete lehet egy lélek hitéhez való visszatérésének.      

Mosolyod előkészítheti az utat egy bűnös Istenhez való visszatérésének

Ebben az álapotban megélheted te is, Jézus rád sugárzó szeretetét, segítségét.

                 cs.ang-gamb-ang.gif

 

Kapni valamit, ami sosem volt neked :

"Az ember legnagyobb hatalma a választás lehetőségében rejlik. Jól döntöttél? Rosszul döntöttél? - A végén fogod megtudni."

Olvasd el nagyon figyelmesen ezt a mondatot!

Kapni olyan valamit, ami sosem volt neked - azért olyan dolgot kell csinálnod, amit sosem csináltál!

Amikor Isten elvesz tőled valami olyat, amihez te nagyon ragaszkodsz, Ő nem büntet téged, hanem lehetőséget ad, hogy helyette sokkal jobbat kapj! Összpontosíts a következő mondatra: Isten akarata sosem vezet olyan helyre, ahol az Isteni Kegyelem nem vigyáz rád. Valami jó fog veled történni ma, valami hír, amire vársz. Kérlek ne szakítsd meg.

Csak 22 szó:
Uram, sétálj át a házamon és vidd el minden aggodalmamat és betegségemet, és kérlek vigyázd és gyógyítsd meg a családomat, a nevedben.

Továbbítsd ezt barátaidnak,ismerőseidnek. Az áldás jönni fog: új munkahely, egy lakás, házasság, vagy anyagi siker. Ne szakítsd meg vagy ne kérdezgess. Ez egy próba.

Életedben Isten számít legfontosabbnak?
Ha igen, állj meg aközben, amit csinálsz és küldd el most.  Figyeld, hogy mit tesz Ő.

bekesseg18.png

 

Olvasd el végig!
A végén a lényeg: hogy miért kaptad...


Egy férfi meg a kutyája sétálnak egy úton. A férfi élvezi a tájat, mikor ráébred, Ő már halott...
Emlékezett arra, mikor haldoklott és akkor hirtelen az is beugrott neki, hogy a mellette sétáló kutyus is évek óta halott volt.
Azon kezdett el gondolkozni, vajon hova viszi őket az út, amin sétálgatnak. Egy idő után elértek egy magas, fehér falhoz. Drága márványnak tűnt.
Hosszú sétány vezetett fel a domb tetejére, ahol egy magas boltív húzódott, ragyogva a napsütésben.

Mikor elsétáltak a boltívig, akkor látták a hatalmas és lenyűgöző kaput, az oda vezető út pedig mintha aranyból lett volna.
Megindultak a kutyával, és ahogy közelebb értek, észre vettek egy asztalt az egyik oldalon, ami mögött egy ember ült.Mikor még közelebb értek, megszólalt: -Elnézést, megmondaná, hogy hol vagyunk, kérem?
- Ez a Mennyország, uram! válaszolt az ember.

- Remek! Kérhetnénk egy kis vizet? kérdezte.

- Természetesen, uram. Jöjjön csak be és azonnal hozatok egy pohár jeges vizet Önnek. - invitálta be az ember és a kapu elkezdett megnyílni.

- Bejöhet a barátom is? kérdezte a kutyusára mutatva.

- Sajnálom, uram, de állatokat nem engedhetek be.
Az utazó gondolkodott egy pillanatig, majd megfordult és visszament az útra a kutyussal együtt, hogy akkor inkább folytatja útját.
Újabb hosszú séta és újabb magas domb után elérkeztek egy föld útra, ami egy tanya kapujához vezetett.
Ez a kapu úgy nézett ki, mint amit soha sem zárnak be. Kerítés sem volt.

Ahogy közeledtek a kapuhoz, észrevettek egy fának támaszkodó embert, aki épp olvasott.

- Elnézést, uram, kérhetnénk egy kis vizet? - kérdezte.

- Természetesen. Ott egy kút, jöjjenek be! - érkezett a válasz.

- A barátom is bejöhet?- kérdezte az utazó, a kutyusra mutatva.

- Van egy tálka a kút mellett bólintott az idegen.

Beléptek mindketten és megtalálták az öreg kutat meg a tálat.
Az utazó megtöltötte vízzel, hosszan ivott, újra töltött és letette a kutya elé. Mikor mindketten eleget ittak, visszasétáltak a férfihoz a fa mellé.
- Mi ez a hely? - kérdezte az utazó.

- Ez a Mennyország válaszolt a férfi.

- Ez furcsa. Egy fickó lentebb ugyanezt mondta

- Úgy érti, az arany út a márvány kapukkal? Nem. Az a pokol.

-Nem bosszantja, hogy így megtévesztik az embereket?

-Dehogy. Örülünk neki, hogy előre kiszűrik az olyanokat, akik hátrahagynák a legjobb barátjukat.

.

Tehát..... néha azon gondolkodunk, miért kapunk mókás gépleveleket a barátainktól, sokszor egy sor írása nélkül.
Talán így már érthető lesz:
Mikor sok dolgod van, de kapcsolatban akarsz maradni, szerinted mit csinálsz? Továbbítasz egy kis derűt.
Mikor nincs miről beszámolnod, de kapcsolatban akarsz maradni, továbbküldesz egy tréfát. Mikor mondani akarsz valamit de nem tudod mit vagy hogyan, továbbítasz egy viccet.
Abban is segít, hogy tudasd valakivel, emlékszel rá, fontos neked, törődsz vele.

Mit csinálsz?
Továbbítasz egy viccet!

Tehát, amikor legközelebb kapsz egy csattanót villámlevélben, ne arra gondolj, hogy megint kaptál valami hülyeséget, hanem arra, hogy valaki gondolt rád aznap, és hogy a barátod a számítógép másik oldalán küldeni akart Neked egy mosolyt!!!
Amúgy meg: bármikor szívesen látlak a vizes tálkámnál! :)

 ismeretlen

cs.ang-gamb-ang.gif

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 14
Tegnapi: 52
Heti: 359
Havi: 1 706
Össz.: 419 533

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Pozitív gondolkodás
Békesziget - © 2008 - 2018 - bekesziget.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: én oldalam versek képek idézetek - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »