Békesziget

Szeretetről bölcsességek,idézetek,,írások,képek gyűjteménye.Szeretettel üdvözlök minden kedves látogatót. Az élet értelméről, feladatáról elmélkedhetünk.Lehet kérdezni, gondolatokat megosztani az életről,hitről,vallásokról,hétköznapi problémákról

                  cs.ang-gamb-ang.gif

k_p-3b1efe6cff5f8b8588e4f0bd4b4e3869.jpg


Gyürüs István:   

"A lélek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, HŰSÉG, szelídség, mértékletesség." (Galata 5:22.)

Az ünnepet nem a díszlet teszi ünnepé, hanem a belőlünk áradó szeretet. A szeretet egyik legszebb kifejezése a hűségben nyilvánul meg. Ez a szó, és amit takar, mintha feledésbe merült volna. Elhalványult rokoni kapcsolatok, kihűlt barátságok, zátonyra futott házasságok, széteső családok a hűség hiányát mutatják. Gyermekkoromban az ünnepek előtt sok-sok képeslapot vásároltunk. Amikor már "írástudó" voltam, édesanyám diktálta, hogy kinek mit írjak. S nemcsak mi küldtünk, hanem - az ünnep közeledtével - a postás naponta nagy adag küldeményt tett le az asztalunkra. Néha még a néhány házzal arrébb lakó rokonoknak is küldtünk, ill. kaptunk tőlük lapot, noha szóban is kifejezhettük jókívánságainkat. Igyekeztünk kifejezni az összetartozást. Egyre fogyó listák jelzik, hogy kopnak a kapcsolatok, s a másod- s harmadrendű rokonok már kiestek az emlékezetből. A kör egyre szűkül.

Volt idő, amikor a barátságok egy életre szóltak. A baráti hűség egyik legszebb példája Jonatán és Dávid barátsága. Miután Dávid legyőzte Góliátot, Jonatán, aki hasonlóan bátor és istenfélő fiatalember volt, megkedvelte őt. Barátságot kötött vele. Odaadta neki ruháját, fegyverét. Vigyázott barátja hírnevére. Még édesapjával szemben is megvédte, pártolta Dávidot. Pedig tudta, hogy Dávid lesz a király, ami egyébként vér szerint őt - Jonatánt - illette volna meg. A királyi cím és méltóság sem tudta a barátokat elválasztani egymástól.

A házasság pillére a hűség. Házasságkötéskor a pár arra tesz fogadalmat, hogy hűségesek lesznek egymáshoz. A fogadalomban benne van az is, hogy rosszban is, bajban is kitartanak. Azonban nagyon sok esetben akkor válnak el, amikor a legjobbak a körülmények. Még nehézségeknek sem kell beköszönniük, hogy a kapcsolat megszűnjön.

Most az idő, különösen alkalmas arra, hogy leltárt készítsünk életünkben. De nem csupán azért, hogy megállapítsuk, hogy mi a gond. Az a Lélek, aki bevilágít szívünk mélyére, hozzásegít ahhoz is, hogy a szeretet gyakorlati módon valósuljon meg életünkben - odavezet Ahhoz, Aki, amikor még meg sem születtünk, hűséget fogadott nekünk, s ígéretét bűneink ellenére még ma sem szegte meg. Amikor a hűségre gondolunk, forduljunk Jézushoz. Biztos, hogy a legjobb példát választjuk.


szeretet10.png

A LÉLEK TÜKRE

Köszönöm Uram azt a különös szemléletmódot,
Ahogy ma a lelkemet mutatod.
Kívülről látom magam, mint egy idegen,
Pereg előttem furcsán az életem.

Látom, ahogy eszmélek hajnalonként,
Honnan ered, kié az első érzés, vajon Uram, tényleg a Tiéd?
Valóban bennem élsz, vagy csak mondom azt?
Ténylegesen Tiéd a hálás mosoly és az első gondolat?
Azt mondtad egyszer: "Hol gondolatod tartod, ott van a szíved, és ahol a szíved van, ott van szereteted!"

Visszanézve: látom egy másik ember lelkét, fájdalmas életét , és látom vele szemben önmagam értetlenségét.
"Bocsáss meg Istenem, és add, hogy a mindenkori MOST-ban értsem meg ugyanezt,
Töröld ki lelkünkből, s töltsd meg Fényeddel a fájdalmas emlékeket!

Vezesd Te Uram e mély és fájdalmas visszanézést,
Add, kérlek, hogy Erőd által kibírjuk a lélekből feljött múltnak tükrét!
Simítsd el kérlek, ahol a baj a szeretetlenségből fakadt,
Add, hogy erősen kérjük érte bocsánatodat!
Segíts, hogy kijavítsuk mindazt, mit felfedeztünk,
Add, hogy érzékenyebb, s "látóbb" legyen szeretetünk.
Add Fényed, s Kegyelmed, hogy minden kitisztuljon,
s hogy életünk a Te szerető Kezedbe végleg belesimuljon.
Add, kérünk, hogy váljék minden bűnbánó könnyünk a lélek megújulására,
Szívünkben legyen Örömöd, és szemünkben az örömtől ragyogó tettnek csillogása!
Adj még erőt ahhoz, hogy megvívhassuk azt a küzdelmet,
Mellyel a belső kín, és a külvilág erőszakossága fenyeget.
Add, kérünk, hogy Szereteted által felvértezve Erőddel, Szándékoddal,
Vezetéseddel: használjuk képességeinket, és tudásunkban: éljünk Útmutatásoddal!
Add, hogy Élő legyen szívünkben Szereteted...
Belőled induló Tettekkel segíts át minket az Új Földre!
Áldd meg Urunk az életünket újra,
Vezess rá bennünket megváltozott világod tiszta, Új Korszakára!
                                                                         Amen.

cs.--gamb.sziv--.gif

                             A  LÉLEK  GYÜMÖLCSEI

A Jézus Krisztusban való hit által lehetővé válik, hogy részesüljenek az isteni természetben és így legyőzzék a gonosz kívánságokat és elkerüljék, az azok által okozott pusztulást.
Hét keresztyén erényt mutat be Péter apostol, amelyek az Isten vezette keresztyént jellemzik. Igaz emberség Erkölcsi kiválóság, vagy erény, amelyre a Szentírás által lehet szert tenni. Önuralom Aki ismeri az Istent, az nemcsak emberi kapcsolataiban, munkájában erkölcsös, hanem képes ellenőrizni a vágyait. Állhatatosság A gúny, megvetés ellenére is megőriz a hitben Krisztus mellett. Kegyesség Isten imádata, neki való Szolgálat. Testvéri szeretet Buzgó, másokról való gyakorlatias gondoskodás. Minden ember iránti szeretet Önfeláldozó szeretet.
Ha ezek jellemeznek bennünket, akkor soha nem botlunk meg, a mértéktelenség miatti betegségek pedig nem teszik tönkre testünket, életünket.

"Sokan kérdezik: "Hogy adhatom át magamat teljesen Istennek?" Kívánnád átadni magad; de ahhoz, hogy ezt saját erődből elérjed, gyenge és tehetetlen vagy, mert a kételkedés kötelékei és bűnös életed szokásai rabságban tartanak. Ígéreteid és elhatározásaid fövényre vannak építve; gondolataidat, szenvedélyeidet és érzelmeidet nem vagy képes uralni. Megszegett ígéreteid és be nem tartott fogadalmaid megingatják őszinteségedbe vetett hitedet, csüggedsz, és azt hiszed, hogy Isten nem fogadhat el. Azonban ne ess kétségbe! Amit meg kell értened, az: az akarat tényleges ereje. Ez az emberi természetet uraló erő, a döntés vagy a választás hatalma. Minden az akarat helyes irányú tevékenységétől függ.
A választás képességét Isten megadta az embernek; tőled függ, hogy helyesen élj azzal. Bár szívedet nem változtathatod meg, és saját erődből Istent nem szeretheted, mégis szabad választásodtól függ, hogy Őt szolgáld. Mihelyt átadod néki akaratodat, Ő fogja benned munkálni úgy az akarást, mint a cselekvést. Ily módon egész lényedet Krisztus Lelke uralja; szereteted Isten Fiában összpontosul, s gondolataid összhangban lesznek vele.

Ha csak kívánság marad a jóság és szentség utáni vágyakozásunk, az semmit sem ér. Sokan, bár remélik és vágyakoznak arra, hogy Isten gyermekei legyenek, mégis elvesznek. Sohasem jutnak el odáig, hogy akaratukat Istennek alárendeljék. Nem döntenek most: keresztények akarunk lenni!
Ha akaratodat és kívánságaidat tettekké érleled, tökéletes átalakulás mehet végbe életedben. Ha akaratodat teljesen alárendeled a Megváltónak, akkor egy minden erőt és uralmat felülmúló magasztos hatalommal egyesülsz. Akkor az állhatatossághoz felülről fogsz erőt nyerni, és így, állandóan átadva magad Istennek, képes leszel új életet, a hitnek életét élni!"

(E.G.W. Jézushoz vezető út, 39-40. o.
(részletek)


cs.--gamb.sziv--.gif

                        A SZEMEK TÜKRE


Az a tükör, ami a szemetek tükre, az mindig visszajelzi a cselekedeteitek minőségét, azért ezen tükrök nem adnak megvilágosító örömáradást akkor, ha a cselekedet nem ilyen, azon cselekedet, ami a szemem: vagy szorongást, vagy bánatot, vagy olyan szürkeséget jelez, amiben nincs fény, az a cselekedeteknek a fokmérője. Azért az a cselekedet, amiről az ember nem ad világosságot a másik ember szemére, az nem ad fényt a ti fényutatokra sem.

  Azért vigyázzatok azon megmérettetésre, amit az utolsó órátokon végeztek, mert a szemek tükrének a fénye által lesz az megvilágosítva. Azon szemek, akik nem látják a szemeiteket, amikből a fényt merítik, azok a ti hangotoknak a színskáláján érzékelik azt. Azon szemek, amit csak a ti írásaitokat olvassák, azon szemek a gondolatok tükréből merítik az ő fényüket.

  Azon szemek, akiknek csak a híretek jut a birtokába, a megmérettetésen, amikor benneteket azon szavak által mérnek meg, amiket tőletek hallottak, azon szavak, amik tőletek ítéletet adtak, azon szavak rossz ereje rátok száll, és benneteket mér meg. Hiszen írtam azt már sokszor, hogy ne ítélkezzetek, és a másik ember csak jó lehet.

 Ezért ne azt gondoljátok, hogy ti azzal jobbak lesztek, ha másokat az ő hibái által olyannak adtok le, amilyen ő valójában. Mert az ítélet rátok száll akkor is, ha igazat adtok róla. Azért, mert az ember csak saját magáról mondhat rosszat, annak felismerése után! Az a cselekedet, amivel ő valójában rossz, az csak őrá tartozik. És ezért az a fény, amivel az ő szeméről az ő bűnbánati lehetőségét letöröltétek, az a ti szemeitekre ad olyan megmérettetést, amivel az a ti sötétségeteket jelenti.

  Ezért vigyázzatok az Isteni Megmérettetésen, mert Ő nem úgy mér, ahogyan az emberek! Az a megmérettetés olyan, amilyennek szeretnétek magatokat is látni magatokat, hiszen azon cselekedeteitek, amiket a szeretteiteknek adtok, azok valóban olyanok, hogy fényt, örömöt árasztanak. De vigyázzatok arra, hogy az evolúcióban azon lelkek is szeretteitek, akik a ti ellenségeitek ezen életben, és azért a cselekedeteitekre vigyázzatok, mert nemcsak az ad a fényútnak hosszabbítást, ami a szem fénye által felmérhető, hanem az is, amikor névtelenül, ismeretlenül adtok, és az a szem, akinek adtok, az nem tudja azt rátok visszatükrözni. Azért adjatok úgy, hogy senki se lásson, senki se tudja azt, hogy kitől kapott kenyeret. Az a tükör az, ami a legértékesebb, az az Isten tükre, ami sokkal nagyobb fényt ad a ti fényutatokra.

                                                                      Az Isten áldjon meg.

                                                                GH Anon:Lelki evolúció     IV.köt.


      .cs.--gamb.sziv--.gif

              Őrizkedjünk  az engesztelhetetlenségtőlHányszor vétkezhetik az én testvérem ellenem és hányszor bocsássak meg neki? Még hétszer is? Jézus azt mondta neki: Nem mondom neked, hogy hétszer is, hanem hetvenszer hétszer is.
(Máté 18, 21-22)

Amíg a tőrvényeskedés alapján állunk, számítgatunk. A szeretet nem számolgat, nem méreget.
Nincsenek szabályai, önmagában hordja törvényét; belső kényszerűség irányítja. Így a szeretet egyúttal igazi szabadság. A kötelesség emberei készen vannak, ha kiszabott teendőjüket teljesítették. A szeretet soha nincs készen. Jellemvonása a végtelenség, mint Istennek, aki maga a szeretet. Aki önelégülten azt gondolja, hogy megtette kötelességét, abban nincs semmi szeretet.

A szeretet mindig adósnak érzi magát, akkor is, ha megbocsátásról van szó. Péter még a tőrvény alapján állt: ;Hányszor kell megbocsátanom?" Úgy gondolta, hogy a legeslegtöbb hétszer. Utána már mondhatja: ;Végeztünk, semmi közünk egymáshoz." De a szeretet nem fárad el a megbocsátásban. Hát Krisztus elfárad abban, hogy bűnbocsánatban részesítse az összetört szívű bűnöst? Hányszor bocsát meg nekünk? Naponta csak egyszer? Meg lehet számolni, hányszor vétkezünk gondolatban és szóval? Tudunk-e valaha is olyanok lenni, amilyeneknek Isten akar látni minket? Nem kell-e Krisztusnak ismételten esedeznie értünk?
Ha túl nagynak tűnik előtted a másik vétke, gondolj saját bűneidre Istennel szemben, ami sokkal nagyobb! Ha nehezedre esik a megbocsátás, gondolj mulasztásaid tömegére. Akkor kisebb lesz a másik bűne, szégyenled engesztelhetetlenségedet és szívből megbocsátasz. Viszont ha valamit teljesen megbocsátasz, azt el is felejted. Ha még titokban felrovod, akkor hazugság azt állítanod, hogy megbocsátottál! Ha szívből megbocsátasz, megnyílik előtted a kegyelem ajtaja.

Az engesztelhetetlenséggel falat építünk Isten és a lelkünk közé és összes, előzőleg megbocsátott bűnünk visszazúdul ránk.
Ezt mutatja az adós szolga története. A király elengedi az óriási tartozást az irgalomért könyörgő szolgájának, ez azonban süket szolgatársa hasonló kérésére, aki csak egy csekélyke összeggel tartozik neki. Az volt a baj, hogy ;kiment" urától. Nagylelkű ura jelenlétében, aki olyan jóindulatúan bánt vele, aligha viselkedett volna így, - Ha nem maradunk meg a kegyelemben, akkor felülkerekedik szeretetlen, engesztelhetetlen lényünk.

                                                                     Forrás: Untitled Document..


cs.--gamb.sziv--.gif

                                    Tükörvilág


A KET-TŐS-ség, KÉT-ség világában élünk. Mindennek megvan a tükörképe, KÉP-MÁSa, mely MÁS, mint az eredeti, egy MÁSolat, mely
egyszerre AZ-onos és nem azonos az eredetivel. Figyeljük meg a természetet, és keressünk benne tükröződéseket, másolódásokat.
Jó példa a táj tükröződése egy tavon vagy csendes folyón. A tükörkép halványabb, elmosódottabb a víz fodrozódásai miatt. A tükrözés egyik fajtája az, amikor kettéhajtok valamit, és a dolgok fedik egymást, ez a tengelyes tükrözés, szimmetria. Szimmetrikus lehet egy molekula, egy virág, pillangó, béka, és az ember is (igaz, csak külsőleg, mert a belső szervek nem tükrösen szimmetrikusak). Miért van ez így? Miért érezzük szebbnek, mint a nem tükröset? Ha mindez igaz, miért szép a csiga háza annak ellenére, hogy nem tükrös?

A forgásszimmetria (más néven középpontos tükrözés),ha lehet, még izgalmasabb kérdéseket vet fel. Egyszerre állandó és változó. Könnyen
hullámmozgássá alakítható át, és vissza. A Napunk is forog, ezért ábrázolják forgócsillagként, forgókeresztként:
A sarkvidéken nyáron könnyen megfigyelhető, hogy a Nap hullámvonalat
követve járja körül a látóhatárt. Az évszakok is leírhatók kör, illetve
hullámmozgásként .A tükörvilág bensőnkben is létezik. Amilyenek belül vagyunk, azt sugározza a külsőnk, és azokat az embereket vonzza be, akik hasonló lelkületűek. Azt szokták mondani, a szem a lélek tükre. Elég, ha egy képen az ember szemét letakarjuk, már felismerhetetlenné válik mások számára. Ezt a módszert személyiségvédelem céljából sikeresen alkalmazzák!
Ha sokáig, folyamatosan a tükörben nézzük önmagunkat, egyetlen pontra koncentrálva, nagyon furcsa, sőt, sok esetben ijesztő látványban lesz részünk. Ezt a kísérletet csak azok próbálják ki, akik erős idegzetűek! Ülj le egy tükör elé félhomályban, de azért jól lásd magad. Tehetsz egy égő gyertyát is magad elé. Nézd magadat rezzenéstelen tekintettel. Azt fogod tapasztalni, hogy a külvilág elködösül, lassan eltűnik, feloldódik.A tükörben teljesen más arcok is megjelenhetnek egymás után (talán előző életeké, de ezt csak feltételezem), sőt, ijesztő szörnyek, démonok is. Nem kell megijedni tőlük, el kell engedni őket, hisz csak illúziók! Lassan eltűnnek mind. Ha végigjárod ezt az utat, akkor fogod meglátni igazi, tiszta ÖN-VALÓdat!

"Egy, utat nyit a hegy
Kettő, nyerget küld a felhő
Három, lendülsz fecskeszárnyon
Négy, szelek útján mégy
Öt, utat nyit a köd
Hat, bebocsát a Nap
Hét, fényből sző mesét
Nyolc, visszalovagolsz
Kilenc, idesietsz
Tíz, viszel engem is"
E mondóka hallatlan energiákat mozgat, dimenziókapukat nyit! Szavai,
mondatai rejtjelezettek, megfejtésre várnak. Mindenkinek magának kell
az üzenetét megfejteni!


                                            forrás:Kalemandra_Teremteszet , részlet

feh.rozs2.jpg


Az élet himnusza


Az élet egyetlen        - ezért vedd komolyan!
Az élet szép              - csodáld meg!
Az élet boldogság       - ízleld!
Az élet álom              - tedd valósággá!
Az élet kihívás           - fogadd el!
Az élet kötelesség      - teljesítsd!
Az élet játék              - játszd!
Az élet vagyon           - használd fel!
Az élet szeretet          - add át magad!
Az élet titok               - fejtsd meg!
Az élet ígéret             - teljesítsd!
Az élet szomorúság     - győzd le!
Az élet dal                  - énekeld!
Az élet küzdelem         - harcold meg!
Az élet kaland             - vállald!
Az élet jutalom           - érdemeld ki!
Az élet élet                - éljed!

                                                Teréz anya 

      cs.--gamb.sziv--.gif

   Lélekutazás: avagy az Önmagunkkal töltött idő varázsa!                                          

Tölts el egy kis időt Önmagaddal, figyelj, s egy varázslatos utazásban lesz részed. Ne fordulj háttal semminek, ami ekkor feltárul. Lélegezd be lényed teljes palettáját! Ne elemezd, mert lemaradsz a lényegről (hisz elméd nem képes követni, igazi lényed rezdüléseit) - s ráadásul sokra nem is jutnál vele. Csak élj, és érezd meg intuitív módon, amit a pillanat mesél...

Az élet eposza ez, egy igazi egyéni kalevala: hisz megéleheted, miként születnek és tünnek el benned a képek és az érzések, gondolatok! NE FÉLJ... ez csak kaland: életed lélekutazása!!! NE futamodj meg a negatív gondolatok elől, s ne favorizáld a pozitívat: LÁSD AZ EGÉSZET, ahogy van! Ekkor fog végigfutni rajtad a felismerés, és a megértés édes zuhataga, és Önmagad mesterévé válsz.

Engem esténként, mikor a világ zaja alábbhagy, vagy mikor kimegyek az erdőbe, s természet lágy csendje körül ölel, mindig szárnyára kap az ÉLET misztériuma utáni olthatatlan vágy: s akkor nem számít semmi más...

Esti tűnődés…

Felfakad a szív szava, bennem él MOST az éj,
Mint lágy szellő játszik bőrömön az igaz szeszély.
Már nem álmodom, csak ébren nézlek Téged!
S eltűnődöm rajtad: szeretlek Ó Végzet!

Halkan surrantál be, de most észre veszlek
Mióta élsz itt bennem, Ó Isteni Természet?
Mosolyod tüze érleli lelkem mézes mámorát,
S elűzöd így belőlem a szenvedés éhes vándorát.

Együtt játszunk MOST, ritmust jár a képzelet!
Így festesz rám ezerszínben játszó, virágzó képeket.
Elém bármit adsz, nem fordulok háttal,
Eggyel tartozom csak: örök hálával.

S a tűz, mely ebből fakad: tisztító varázslat…
Szétoszlik bennem így a hamis káprázat.
S mi marad így, ha nincs már több veszély?
Szerelemes CSEND, s a tiszta szenvedély!

                                                                                               

                                                          Forrás: http://tsend.blog.hu   (Tsend)


                      cs.ang-gamb-ang.gif


                          A lélek szabadsága


Várva vártam az URAT, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszapból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az URAT, és bíznak benne. (Zsolt. 40)

Szabadulást! A pusztulásból, a nyomorból hoz ki Isten minket, ha várakozunk előtte!
Várom a Te szabadításodat, Oh Uram! (Zsolt. 119)
Mikor várakozunk előtte buzgón, Ő megerősít minket, sziklára kerülünk. Várom az URAT, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. A lelkünk várakozik Istenre. Milyen állapotban van a lelkünk? Mivel van tele? A legfantasztikusabb állapot az, amikor a lelkünk is tudja várni az Urat, és vágyódik Isten után, és az Ő ígéretei után. Dávid mindig szólt a saját lelkéhez is.

Jézus azt tanítja, hogy a szellem kész, de a hústest erőtlen. Eredetiben a jelentései: készséges, vágyakozó, kívánkozó, kedve van, vágyódik megtenni valamit, buzgó, lelkes, bátor, harcra kész. Erre az igére mindjárt vissza fogok térni. Azt kell megértenünk, hogy ha Isten azt mondja, hogy várakozzunk valamire, akkor az nála soha nem passzív várakozást jelent. Ez egy titok.
  Az Úrra való várásban bizalom, kitartás, állhatatosság van.  Csendes várakozás, erős nyugodt bizalommal, vágyódás Isten jelenlétére és erősen várakozni rá, készülni, a szíveink összefonódásából fakadó egyesülésre. És ez az, ami képessé tesz minket, hogy örököljük az ígéreteket. Akik az Úrra várnak, azok örökölnek. Tehát nemcsak örökölünk, hanem birtokolunk!
Vissza kell emlékeznünk Isten ígéreteire, és buzgón várni ezeket! Ő nem ember hogy hazudjon, ha ígért valamit, azt beteljesíti! A hit hősei vártak.

Ami miatt nem tudunk várakozni az Úr előtt, az legfőképpen az ó természetünk bűne. Akik nem tudnak leszámolni a testükkel, kívánságokkal, azok nem tudnak várakozni Istenre. De még emberekre sem tudnak várni. Mindent azonnal akarnak. A jellemükben nem tudott kiformálódni a Szellem gyümölcse. Aki várakozni tud, az békességben is van. Szelíd is egyben.
Az igazi várakozó szívet a Szent Szellem tudja kimunkálni bennünk. Ő a kulcs a szellemben való járáshoz. Ha valaki jó kapcsolatban van a Szent Szellemmel, akkor Ő úgyis el fogja vinni erre az igazságra, és várakozni tanít. Hogy kell várnotok, sőt siettetnetek az Isten napjának megjelenését, mely miatt az egek égve feloldódnak majd s az elemek égve megolvadnak. Új egeket és új földet várunk az ő ígérete szerint, melyekben igazságosság lakik. S a mennyekből a Fiát várjátok, kit ő a halottak közül feltámasztott, tudniillik Jézust, ki minket az eljövő haragból kiragad.
                          

                                                                Forrás: Tóthné Kállai K.részlet

                       cs.ang-gamb-ang.gif

.

                    A vágy az emberi lélek növényzete.


A vágyról

"Minden vágyadnak eleget tenni: ez az emberi élet legnagyobb művészete. Akinek sikerül, az boldog. Ehhez azonban fontos, hogy kevés vágyad legyen.

A vágy az emberi lélek növényzete. Gyökere van, szára, és csúcsán időnként kivirágzik az öröm. Minden gyökérnek az a célja, hogy virágot hozzon. Azonban a jó kertész gondosan ügyel kertjének növényzetére. Csak olyan növényt enged meghonosulni benne, melynek virágai szépek és illatosak. Vagy melyek kellemes ízű gyümölcsöket teremnek. Dudvát, gyomot nem tűr meg maga körül. Olyan növények gyökerét sem ülteti el, melyek fejlődéséhez a kert fekvése és éghajlata nem alkalmas. Melyeknek kivirágzásához esélye nem lehet.
Légy tehát okos és jó kertésze a lelkednek.

Örvendj a hóvirágnak, az ibolyának és a búzavirágnak. Az erdő csöndjének. Ha egyedül vagy: annak, hogy egyedül lehetsz. Ha nem vagy egyedül: annak, hogy nem kell egyedül légy.
Vágyódj arra, amit a holnap hoz, és örvendj annak, ami ma van.

Minden talajban megterem valamiféle virág. Minden napnak van valamilyen öröme. Neveld rá a szemedet, hogy meglássa azt."


                                                                                        ismeretlen

      cs.--gamb.sziv--.gif

                                          A lélek útja

 Ma kitörlök a naplómból két napot, a tegnapot és a holnapot. A tegnapból tanultam, a holnap pedig következménye lesz annak, amit ma teszek.

A most, a jelen pillanat számít csak, ami pótólhatatlan.

Ma azzal a meggyőződéssel nézek szembe az élettel, hogy ez a nap soha többé nem fog visszatérni, megismételhetetlen.

A Ma az utolsó lehetőség arra, hogy intenzíven éljek, hiszen senki sem tud biztosítani arról, hogy látni fogom a holnapi napfelketét.

Ma elég bátor leszek ahhoz, hogy ne szalasszak el több alkalmat. Csak egyetlen lehetőségem van érvényesülni, kibontakozni, jót tenni.

Ma beruházok a legértékesebb erőforrásomból: az időmből, a legbizonytalanabb munkámba: az életembe.

Ma minden percet szenvedéllyel töltök, hogy a Mát egy különleges, egy páratlan nappá tegyem az életemben.

Ma szembeszállok minden akadállyal, amely az utamba áll, bízva benne, hogy sikert aratok.

Ma ellenállok a pesszimizmusnak, és meghódítom a világot egy mosollyal, és pozitív hozzáállással; mindig a legjobbat várom, és adom ki magamból.

Ma minden megszokott feladatomat fennkölt önkifejezésként végzem el. Ma úgy töltöm az időt, hogy boldog legyek, és otthagyjam a lábnyomaimat és jelenlétem mások szívébe, lelkébe.

Ma meghívlak Téged, hogy kezdjünk egy új korszakot, ahol elmondhatjuk, hogy minden, amibe belefogunk, lehetséges, és mi meg is valósítjuk - örömmel és méltósággal. Tegyük szebbé, jóbbá a mai napot !

                     cs.ang-gamb-ang.gif


“Alkosd és ápold lelkedet, mint egy kertet, vigyázz az élet évszakaira, mikor a gyomlálás, a gazszedés, a trágyázás ideje van, s a másikra, mikor minden kivirul lelkedben, s illatos és buja lesz, s megint a másikra, mikor minden elhervad, s ez így van rendjén, s megint a másikra, mikor letakar és betemet fehér lepleivel mindent a halál. Virágozz és pusztulj, mint a kert: mert minden benned van. Tudjad ezt: te vagy a kert és a kertész egyszerre.”


                                                                    (Márai Sándor: Ég és Föld)

tavaszvaras18.png


                                          A. J. Christian:
                                     A  Teljesség  Illata

                                                Részlet :


Megesik, hogy csak kívülről figyeled az életed. Előfordul, hogy nem tudsz belefeledkezni a pillanatokba, mert az elméd mindig a"felszínen" tart. S noha ennek az állapotnak van egy mesterséges tisztasága - ha nem merülsz a tenger mélyére, nem fulladsz meg -, a titkok nagy része az óceánban terül el... Ráadásul az élet is a mélységben és a hullámokban keletkezett.

Az emberi életnek alapvetően három aspektusa van. Az első az öntudatlan forma. Ez a létezés voltaképp nem más, mint az idegek, a hús és az anyag játéka. A nagy zabálás vagy a böjtölés, a nagy üzekedés vagy a cölibátus, a nagy nemtörődömség vagy a szellemi útkeresés..bármit is élsz, a nagy hazugságok korszaka ez. S nem az életed az illúzió, hanem te, mert ekkor az ember még nem, csak a matéria és a törvényei élnek - embernek nem születhetsz, azzá csak válhatsz. A legtöbben sosem válnak emberré, mert egész életükben csak a szükségleteik, a kényszer irányítja őket. Amikor valaki erre rájön, kikerül az anyagi életből, és a második típusú életet kezdi el élni. A figyelőét.
S noha ez az állapot a szabadság kapuja, általában csak problémákat vet fel mindaddig, amíg el nem éred a harmadik állapotot, a tudatos megélést. Figyelő emberként azért szenvedsz, mert nem találod a helyed. Értetlenül szemléled az embereket, nem tudsz beilleszkedni a társadalomba, ráadásul nem tudod megélni önmagad sem; kikerülsz a mindenki által használt színpadról, de nem találod a sajátodat.

A megoldás egyszerű: folytatnod kell a szemlélődést, ám el kell kezdened élni. Hagynod kell, hogy a vágyaid vagy a kíváncsiságod belemerítsen az életbe, ám közben figyelned kell magad. Nem az embereket, nem a világot, hanem önmagad. Ha ezt megteszed, egyszer csak megéled azt, aki vagy: nem lesz szükséged az életre - ám örömmel fogod élni -, mert végig tudni, érezni fogod önmagad. A Valódi életet.
A létezés harmadik fázisa a tudatos öntudatlanság. Amikor nem is gondolsz magadra, mégis megéled az életet. Amikor nem érzel semmit, mert magad vagy az érzelem. Azért nevezik tudatos öntudatlanságnak, hogy az ellentmondással feloldják a tudatos életről alkotott elképzeléseidet. A létezésnek ez a formája nem érthető meg, ennek ellenére - vagy épp ezért - sokaknak sikerült megélni...
Tudom, hogy ez így, első olvasásra misztikusan hangzik, de a valóságot az összetettsége miatt átadni nem, csak tükrözni lehet. Csak éreztetni az illatát, és hagyni, hogy benned is kiváltsa azt, amit kell. Sokan kérdezik tőlem, hogyan tudok mindig, minden ok nélkül boldog lenni. Hát így. Mert amikor csak ülök a székben, akkor is élem önmagam, amikor épp szomorú vagyok, akkor is élem önmagam. Amikor csak figyelem az életet, amikor csak élem az életet, tudok magamról. Boldogságod titka az, ha nem csak messziről figyeled a létezést, vagy nem csak élsz öntudatlanul, hanem a kettőt egyszerre teszed. Ha megéled mindezt, megtapasztalod az élet következő, negyedik fázisát is. Aztán még egyet, majd még egyet... s egyszer csak megéled, hogy ott vagy, ahol voltál, s noha mindig is ott voltál, valójában sosem.Weblap látogatottság számláló:

Mai: 17
Tegnapi: 52
Heti: 362
Havi: 1 709
Össz.: 419 536

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Lélek
Békesziget - © 2008 - 2018 - bekesziget.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: én oldalam versek képek idézetek - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »