Békesziget

Szeretetről bölcsességek,idézetek,,írások,képek gyűjteménye.Szeretettel üdvözlök minden kedves látogatót. Az élet értelméről, feladatáról elmélkedhetünk.Lehet kérdezni, gondolatokat megosztani az életről,hitről,vallásokról,hétköznapi problémákról


cs.ang-gamb-ang.gif

                                               A  hit

A hit nem olyan valami, amit birtokolhatunk, hanem egy válasz, ami értelmet és célt ad életünknek. A hit a szerető Isten áldozatára adott válasz. A hit egy ugrás a világosságba, mivel minden választ Isten kereszten megmutatott szeretetének világosságában teszünk .A keresztény hit eredménye sohasem kiábrándító, mivel Isten ígéretei nem változnak. Kiábrándító eredmény csak akkor lehetséges, ha nem válaszolunk hívására.

A hit bizalmat jelent
Ez időnként nem könnyű, ahogy egy bibliai történet is mutatja: Mk 2:1-12 Egy lebénult ember arra késztette barátait, hogy vigyék őt Jézushoz. Bizonyára korábban már hallott Jézusról...
Könnyű utólag elhinni, hogy ez történt. De gondoljuk át a történetet, mintha velünk történne meg.... Képzeld el kétségbeesését, amikor látta, hogy lehetetlen bejutni...
Mit tehetett volna, Ő csupán egy ács, nem egy orvos.Nem történt itt semmi, hiszen a többiek is betegnek tűnnek. Tanítványai veszekednek folyton, s maguk sem hisznek benne időnként.Az írástudók és a farizeusok sem követik.
Találhatott volna kifogásokat. Dönthetett volna úgy, hogy halála napjáig ágyában marad, de ehelyett tett egy próbálkozást. Súlyos betegek sorsa időnként attól függ, hogy felkelnek-e vagy ágyban maradnak. Bízott Jézusban, ezért felkelt és tovább ment. Így ettől a pillanattól fogva bizalmát mindig Jézusba vetette.
A béna ember története bemutatja, mi is a bizalom valójában. A bizalomnak két állomása van: Az első a hit, a második pedig az, amikor rábízom magam. Látjuk ezt a megismert bibliai történetben is. Ez az ember hitte a történetek alapján, amit Jézusról hallott. Hitte, hogy Jézus számára minden lehetséges, és az a vágya, hogy segítsen neki.Mi ugyanezt tehetjük. Figyeljük hogyan változik meg azok élete, akik Istent követik.
Másodszor ő rá is bízta magát. Azt olvassuk, hogy Jézus látta hitüket. Hogyan lehetséges ez? Látta a kötelek és az izmok megfeszülését...Cselekedetek nélkül nem tudták volna kifejezni hitüket. Valóságos hit ott van, ami tettekre viszi az embert.
Mi az, amivel kifejezheted hited. Lehet-e valami más, mint az, hogy rábízod magad? Cselekedet nélkül nincs hit, bizalom.
Mit jelent ez? Akarom, hogy életem abba az irányba haladjon, amerre Te akarod. Szereteted és vezetésed alatt akarok élni. Elfogadlak Téged és bízom Benned, mint életem Urában.
Azután ezt ültesd át a gyakorlatba. Ezt minden reggel gyakorolnunk kell. Minden reggel, amikor felébredsz, el kell hogy mondjad Istennek. De egész nap emlékezz, mit is ígértél.

Mindannyian hasonlóak vagyunk a béna emberhez.
Tradícióink, kényelmünk, tudatlanságunk, határozatlanságunk és félelmünk megkötöz bennünket. Sohasem változtathatunk ezen, hacsak nem gyakoroljuk a hitet. Rendkívül fontos az a gondolat, hogy nem a hit a legfőbb dolog. Bár fontos a válaszunk, a bizalmunk, de a legfontosabb az, Akibe vetjük a mi hitünket Nem a hit ad erőt, hanem Jézus Krisztus. Nem a hit ment meg, hanem Jézus Krisztus. A hit az összeköt azzal, Aki megmenthet. A hit nem cél, hanem eszköz.
Legyen Krisztus központú hitünk, hiszen ő adja az erőt. Tartsuk figyelmünket az ajándékozón, ne csupán az ajándékon. Ha hit által Jézus a miénk, akkor rendelkezünk mindennel, amire szükségünk van ebben az életben.


                                                                                   Forrás: Ige asztala

ur.a.paszt...jpg


                             Lábnyomok

Egy ember egy éjszaka azt álmodta, hogy az Úrral sétál a tengerparton.
Jelenetek villantak fel az életéből. Minden egyes jelenetnél két, párhuzamos lábnyomot látott a homokban: az egyik az övé volt, a másik az Úré.
Amikor élete utolsó jelenete is véget ért, visszafordult, és szemügyre vette a homokban látható lábnyomokat.
Meglepődve vette észre, hogy élete során több alkalommal csak egy sor lábnyomot lát. Arra is rájött, hogy ezek éppen élete legnehezebb és legszomorúbb időszakaira esnek. Nem hagyta nyugodni a dolog, s megkérdezte az Urat:

- Uram! Azt ígérted, ha úgy döntök, hogy követlek, akkor mindig velem leszel. De íme, épp a legnehezebb időkben csak egyetlen sor lábnyom látható. Nem értem, miért hagytál el épp akkor, amikor a legnagyobb szükségem lett volna Rád?


Az Úr így felelt:

- Drága gyermekem! Szeretlek, és soha el nem hagynálak. Azért látsz néhol csak egyetlen sor lábnyomot, mert amikor a legnehezebb időszakokat élted át, amikor igazán szenvedtél, akkor a karjaimban vittelek.

                                                                   (szerzője ismeretlen)

jezus.segit.jpg


                    Önnek egy új üzenete
                             érkezett...


Egyszer lent, másszor fent. Soha nem tudjuk, mi jöhet még.Akkor van baj, ha egy üzenetet sem nézünk meg, mert akkor előbb-utóbb a postaláda tele lesz, és a hol értékes, hol felejthető üzenetek törlődnek. Te mikor néztél bele utoljára szíved postaládájába? Mikor olvastad el mit írt neked az Atya? Mi??? Hogy te nem kaptál Tőle semmit? Ezt most ugye te sem gondolod komolyan! Hiszen Ő úgy szeret, hogy minden idejét azzal tölti, hogy hív téged. Hív, mert kegyelmes. Hív, mert aggódik érted. Hív, mert látott téged sírni párnádon és megesett rajtad a szíve. Hív, mert felajánl egy olyan életet, amelyben ugyan nem ígér aranyórát, házat medencével, és egy piros sportkocsit, de ad ennél sokkal fontosabbat. Erőt ad a hétköznapokhoz. Nehézségekben támaszod lesz. Örömödben veled örül. Hűséget ígér. Ő lehet a legjobb barátod. És ami a legfontosabb: az örök élet a tiéd lehet. Nem, ez nem trükk. Semmiféle hátulütője sincs. Ja?! Most arra gondolsz, hogy mennyi mindent fel kell adnod, ha Őhozzá akarsz tartozni? Az nem tetszene neked. Aha! Már ne haragudj, de el kell, hogy mondjam, hogy én nem azért adtam fel a saját életemben a világi dolgokat, mert az így illik, hanem mert megtapasztaltam, hogy ezek csak átmeneti örömök, amelyek nem segítettek abban, hogy ne érezzem magam iszonyúan magányosnak. De rájöttem, hogy nem vagyok egyedül. Hogy van valaki, aki olyannak szeret, amilyen vagyok. Aki átlát sminkemen, olcsó kifogásaimon, alattomos szándékaimon. Tudod, ki Ő?

Az a Valaki, aki az üzeneteket elhozta ide a földre, hogy személyesen adja át nekünk, embereknek. Az igét, az evangéliumot. Azt az üzenetet, ami igen, neked is szól. A "Postás", aki Isten üzenetét hivatott elhozni, minden embert személyesen ismer és hív. Ő, akit ki a történelemből, ki a nagymamától hallott, Jézus. Ő megváltoztatta eddigi életemet. Nem kényszerített, nem sürgetett. Egyszerűen csak szeretett. És én megláttam vele töltött éveim alatt, hogy minden, amit korábban tettem hiábavaló.

Hiábavaló az állandó megfelelni akarás, ha az már nem is én vagyok. Hiábavaló a sok elvárás, amit az emberek felé érzek. Hiábavaló az ivás, hisz eddig sem halottam olyan emberről, akinek ez oldotta volna meg a problémáit. Hiábavaló az álbarát, ha az csak összetöri az ember szívét.
Isten hív ma is, szól, küldi az üzeneteket szíved postaládájába.
Válaszolsz?


                                                                       (ismeretlen)

mind.nap.szeretet..jpg


                                        A hitről


 A hit az emberi élet legfontosabb eszköze. Nem lehet hitről beszélni abban az esetben, amikor az ember csak beszél valamiről, de cselekedeteiben az nem tükröződik vissza. Jézus az evangéliumban amiről beszélt Ő azt meg is cselekedte. Mindazt azért cselekedte meg, hogy igazolja azt, hogy a beszéd az elszáll, de a cselekedet az bevésődik az emberi szívekbe és ezáltal képesek lesznek ők is hasonlóan cselekedni.

Mindig csak arra képes az ember az életében, amire a lelke éppen fel van készülve. A lelket nem lehet erőszakos módon fejleszteni, csak túlerőltetni, aminek az lesz a következménye, hogy a lélek nem képes a továbbiakban felismerni azt sem, amire neki szüksége lesz a feladatához. A lélekben zajló események nagyban befolyásolják az emberei tudatot, ami a későbbiekben egyáltalán nem hasznos az ember javára, mert akkor már nem az Isten akarata szerinti életet éli, hanem a saját maga alkotta feladat vált a számára fontossá.

A hit alapja az emberi szívekben rejlő nagyon fontos esemény, ami nem engedi meglazulni az Istennel való szoros kapcsolatot. Ennek következtében a lélek képes olyan cselekedetekre, mint amit Jézus cselekedett az Ő tanítási időszakában. A betegeket gyógyította, a leprásokat megtisztította, a vaknak vissza adta a látó képességét és még lehetne sorolni azokat a cselekedeteket, amelyeknek az alapja a hit. A ti életetekben is azokat a cselekedeteket megtudjátok valósítani, amennyiben a hitetek sziklaszilárddá fog válni, és nem lesz olyan akadálya, hogy megrögzít benneteket a félelem és a hitetlenség.

Mindig arra gondoljatok, hogy a hit az alapja annak, hogy eltudtatok indulni a Jézusi Úton. A következő lépcső már egy kicsit nehezebb, hogy megtudtok-e maradni azon az úton, amelyen különböző akadályokba ütköztök ? A még magasabb lépcső az már azt várja el az úton haladó emberektől, hogy a reánehezedő teher alatt megtudja-e valósítani azt, amit előzőleg szeretett volna elvégezni, de a terhek súlya alatt elveszítette az erejét és összeroskad. Van- e kitartása és támasza, hogy mindezt megvalósítsa ? Tud –e kapaszkodni az Isteni erőbe, a szeretetbe ami átsegíti minden nehézségen ? A hit az nagyon fontos alapja az emberi életnek, mert nélküle csak külsőségben tud élni.      

A hitben gazdag ember élete vidám, nagyon magabiztos, mert tudja, hogy nincs egyedül. Bármilyen nehézségbe ütközik, van aki őt onnan kisegíti. Így egyáltalán nem teher a számára a nélkülözés sem, mert a gondviselője segít neki abban, amire neki a megélhetéséhez szüksége van. Nagyon fontos a kitartás, hogy a hit elszáll, ha csak olyan könnyű eseményként kezeli az ember.

Nem lehet hitről beszélni az emberek életében addig, amíg azt ő meg nem élte a hétköznapi életében, valamilyen formában, valamilyen eseményben. De ez a hit is csak addig marad az emberi szívekben, ameddig azt az ellentét ki nem tépi onnan. Soha nem lehet az ember biztos a dolgában, hogy neki minden olyan jól sikerül, mert az ellentét rögtön közbelép és elveszi azt a kincset az emberektől, amit ők nagyon nehezen szereztek meg. És hopp, máris eltűnt a hit az emberi szívekből, de az ellentét ravaszsága következtében az embert továbbra is abban hitegeti, hogy őneki mekkora a hite, különböző praktikái által, az ember ezt el is hiszi magáról. Innentől kezdve az ember már nem az Istenben és az ő tanításában hisz, hanem valamilyen más nagyon is hasonló eszmékben, ami az embert nagyon magabiztossá teszi az élete során.

A hitnek nagyon sok megnyilvánulási formái vannak a földön, amit az Isten nagyon nagy szeretettel ad azoknak, akik arra felkészültek és megértik az evangéliumban leírtakat, és azt a szívükkel meg is cselekszik a földi életükben. Így kerülhetett sor arra is, hogy Jézus tanítványai abban az időben ugyanúgy képesek voltak a betegek gyógyítására, a szellemektől való megtisztításra, néhány kivételes esetben, amire az ő hitük és a képességük sem volt elegendő, ott csak Jézus volt képes abban a helyzetben az ördögöt kiűzni az emberekből. De általában a tanítványai voltak azok, akiknek a hitük alapján az Isteni erő képes volt olyan csodákat tenni, mint Jézus tett a gyógyításaival.

Testvéreim a hit az Istennek az ereje, ti is részesülhettek ebből az adományból, ha képesek lesztek megcselekedni a jót az életetekben, ne arra gondoljatok, hogy „én „ nem vagyok képes semmire, hanem arra, hogy az Isten velem van és én vele, akkor már minden sikerülhet a számomra. Csak a fonalat ne engedjétek el, mindig fogjátok jó szorosan, és higgyétek el, hogy az Isten a ti életetekben is ugyanúgy működik, mint régen a tanítványok idejében. Higgyetek az Isten gondviselő, szerető erejében és megtapasztaljátok annak gyümölcseit is.                 Bízzatok magatokban, és a bennetek élő Jézusban. Ámen.

                                                                                    

                                                                          2006.12.01.  Imre Margit                                                                              forrás: Jézus a fény

cs.--gamb.sziv--.gif

            Valójában  mekkora  az  én  hitem ?


Mindig az adott helyzetben, és pillanatban dőlhet el mekkora is a hitünk. Azt előre senki sem tudhatja, hogy váratlan, nehéz helyzetben mit is tenne az ember, csak reménykedhet, hogy abban a nehéz pillanatban is megtudja tartani hitét, nem inog meg. A kételkedés sokszor felerősödik bennünk, pedig csak akkora terhet kapunk amit elbírunk hordozni,  segítséget is kapunk a nehéz helyzetekben, csak fel kell ismerni.

Egy elgondolkoztató történet képekben .

   Fogadjátok szeretettel:          kot.png

kot.1.png

kot2.png

kot3.png

kot4.png

kot.5.png

kot.6.png

kot.7.png

kot.8.png

kot.9.png

kot10.png


                    A hit elkezdője      /részlet/


Minderről el kell fordítani tekintetünket és szemeinket Jézusra kell szögeznünk. Az apostol Őt a "hit elkezdőjének és bevégezőjének” nevezi. Igen, Ő a hit elkezdője. A Golgotán fektette le hitünknek alapjait. Itt lett Ő maga hitünknek alap- és sarokkövévé. Ez Neki heves küzdelembe került, de Ő győzelmesen jutott ki ebből a harcból. Gecsemánéban az ellenség megkísérelte engedelmességében megingatni. Itt tanult Ő azokban, amiket szenvedett, engedelmeskedni. Egyszer azt kérte az Atyától, ha lehetséges, múljék el Tőle a keserű pohár. Iszonyodott a kehely kiürítésétől. De mégis keresztülküzdötte magát a végső elhatározásáig: „Legyen meg a Te akaratod!” Máté 26:42. De Ő végig kitartott. Az a szó, mely a legnagyobb kínok és szenvedések közepette hagyta el ajkát, bizonysága annak, hogy Ő ezt a kísértést is győzelmesen megállta. Így kiáltott fel: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? Istenbe kapaszkodott, bár nem volt képes látni, sem közelségét érezni.” Ezt kiáltotta: „Én Istenem, én Istenem!” Ezzel megállta Ő a hit próbáját is. Ezek után elmondhatta: „Elvégeztetett!” Ján. 19:30. Itt lett teljessé a megváltás. Az alap lehelyeztetett, melyen most hitünk nyugodhat.

Hála legyen Istennek, Jézus hitünk elkezdője! Mi nem tudtuk törekvéseinkkel megszerezni az üdvösséget, nem tudtunk nyerni boldogságot. Elvesztünk volna az ideigés örökkévalóság számára, ha Jézus ezt az alapot le nem helyezi a Golgotán, ha Ő nem lett volna hitünk elkezdőjévé. Amire az ember nem volt képes, azt vitte véghez az Úr:

Ő hitünk elkezdője vére által, melyet értünk a Golgota keresztjén kiontott. Vajon nem Jézus volt-e a hit elkezdője a mi életünkben is? Ha hitet nyerhettél, ha Jézus tulajdonának nevezheted ma magadat, vajon kinek köszönheted mindezt? Nem Ő volt-e a kezdő? Talán te kerested Őt? Vagy nem sokkal inkább Ő keresett-e téged? Ugyebár, ha visszatekintesz életedre, azt látod, hogy mint egy vörös fonál, úgy húzódik végig egész életed útján az Úr kereső szeretete? Mikor még te a legkevésbé sem törődtél Vele, Ő már gondolt reád és fáradt érted. Ha elutasítottad, mindig újra visszatért hozzád, nagy hűséggel, hosszútűréssel és kitartással. Jób könyvében ezt olvashatjuk: „Ímé, mindezt kétszer, háromszor cselekszi az Isten az emberrel, hogy megmentse lelkét a sírtól.” Vajon nem bizonyította-e be ezt rajtad is? Ó igen, Ő nemcsak kétszer, vagy háromszor cselekedte ezt, hanem sokkal többször, míg végül elérte célját, az ajtó kitárult előtte. Jó és rossz napokban, örömnek és szomorúságnak napján, ha áldott és ha sújtott, mindig mindenben Ő közeledett hozzád. Bizonyságot tehetsz róla, Ő nem hagyott egy alkalmat sem kihasználatlanul, hogy hathasson szívedre. Nem mondhatod, hogy tekezdetted; nem, Ő kezdte.

Igen, Ő hitem elkezdője. Ezt be kell ismernem. Nagy szeretettel harcolt értem. Sokáig ellene álltam.  És te? Elkezdhette-e már tebenned is a hitet? Vagy még mindig ellenkezel és vonakodsz? Ne tedd ezt tovább! Engedd be a Megváltót szívedbe és életedbe! Vele betér az élet, a béke és a boldogság. Ha olyan sokat fáradozott megváltásodért, azt gondolod, abbahagyja Ő a megkezdett munkát? Egészen biztosan nem! Tedd magadat bátran és bizalommal az Ő kezébe. Ő a te hitednek is bevégezője. Csak valamiképpen ne akadályozd Őt! Engedd, hadd vágjon és véssen rajtad! Ne ragaszkodj ahhoz, amit Ő el akar venni tőled! Legyünk készek szándékát követni, akkor könnyebben és gyorsabban tudja munkájá elvégezni.                

                                                                         Modersohn Ernő
                                                                         Nézz Jézusra

    cs.--gamb.sziv--.gif

                        Hit és vallás/ felekezetek


Az isteni vezetés által megtért és hitre jutott ember természetes vágya a haladáshoz szükséges igazságok megismerése, megélése, valamint  a mennyei táplálékban való részesedés. Az ember tökéletlensége és megosztottsága, valamint az egyes ember csoportok különbözősége folytán az egyetlen igaz vallás ( a szeretet ) fénye megtört. Olyan formákat öltött, melyek képesek a legkülönbözőbb szellemi szintű, beállítottságú ember csoportok táplálására. Az ősi vallásoknak is van spirituális fejlesztő ereje, és egyfajta előkészítői voltak az egyistenhit hatalmas igazságának. Az emberi tökéletlenség folytán e mennyei adomány földi letéteményesei - úgy a zsidó vallás, mint az általa előkészített keresztény vallás esetén is - az ellentétre jellemző megosztottságot hamar belevitték az egyszerű és érthető igazságokba. Emberi tudományt, katedrákat, fényes hatalmat és rangokat tűztek hozzá, így a szolgálatból hamarosan uralkodás is lett. A keresztény eszme egyedülállóan páratlan tisztasága és ereje ellenére, az evangélium világossága sem gátolta meg az avatatla emberi kezekbe jutott egyház állandó belső konfliktusát és "sok ház" -zá szakadását. Szomorú tükreként az ember bukottságának a szeretet és megbocsátás tanát egymással szemben álló felekezetek képviselték - emberek álal alkotott - egymással teljesen ellentétes hitigazsádokkal, melyek egy része igaz, más része jámbor tudatlanságot követel, vagy durván ellenmondásban van Isten bőlcsességével, igazságával és szeretetével ( tehát tévedés ).

A földi intézményrendszer tökéletlensége ellenére a szentírás és a keresztény eszme páratlan ereje áttöri az ellentét hálóját, és táplálékot nyújt embertársainknak. Isten mindig gondoskodott az őt igazán keresőkről, megadván a megfelelő szellemi látást és hallást, - felekezeti hovatartozástól függetlenül. Gondoskodott továbbá az igazságok útjában felgyülemlett salak eltávolításáról, ily módon mindenki hozzájuthat a neki megfelelő szellemi táplálékhoz, Isten tervét nem akadályozhatja senki és semmi.

Bizalom Isten iránt: A hit gyakorlati megnyilvánulása, mely erőt és optimiznust ad Isten gyermekeinek a fizikai élet eseményeinek, megpróbáltatásainak elviselésére. E mennyei gyümölcs megkönnyíti a hívő emberek életét, átsegíti őket az élet viharain, ugyanakkor értelmet és világosságot ad  a " szürke" hétköznapokban. Fokozza az emberek szellemi látását, Isten gondviselő szeretetének mindennapi felismerésére. Erőt és nyugalmat kölcsönöz nehéz helyzetek példamutató elviselésére és megoldására. Szebbé, tartalmasabbá teszi a földi életet, és felül emeli az embert az anyagi hajsza értelmetlen küzdelmein. Isten megáldja és nem hadja cserben a Benne bizakodókat, ha az a bizalom őszinte hitből és jó szándékból fakad.

                                     Reiner Ágoston: Keresztény hittan útkeresőknek

     cs.--gamb.sziv--.gif


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 35
Tegnapi: 52
Heti: 380
Havi: 1 727
Össz.: 419 554

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: A hitről
Békesziget - © 2008 - 2018 - bekesziget.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: én oldalam versek képek idézetek - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »