Békesziget

Szeretetről bölcsességek,idézetek,,írások,képek gyűjteménye.Szeretettel üdvözlök minden kedves látogatót. Az élet értelméről, feladatáról elmélkedhetünk.Lehet kérdezni, gondolatokat megosztani az életről,hitről,vallásokról,hétköznapi problémákról

                    cs.ang-gamb-ang.gif

1.

Gondolatok a magyarságról
... s a haza fényre derül!Aki az önismeret útjának nekivág, előbb-utóbb szembetalálkozik a nemzethez tartozás kérdéseivel. Mit jelent számomra a magyarságom? Vajon miért születtem éppen magyarnak? Végső soron van-e jelentősége a nemzettudatnak, ha úgyis a Minden és Mindenki Egy-be tartok?
Nemzeti ünnepünk jó alkalom arra, hogy merengjünk kicsit a válaszokon.
Az eligazodást némiképp nehezíti, hogy a nemzeti identitás kérdése mifelénk is politikai köntösbe öltöztetett. Elég kinéznünk az utcára, és a nagy magyar igazságok mögött fortyogó indulatokat és a hatalmi ambíció által manipulált embereket látunk. S e ködös zűrzavar nem tesz jót az igazságnak, mert ha attól halljuk, akivel nem tudunk azonosulni, könnyelműen elvethetjük azt.

Pedig csak a bevett szálka-gerenda jelenségnek vagyunk részesei.
Balsorsunkért másokat, a "gazembereket" tesszük felelőssé, és a nemzet megváltását a többieken akarjuk kezdeni. Nincs azzal baj, hogy a disznóságot szóvá tesszük, és az igazságtalanság ellen felemeljük a hangunkat. Hiszen a mai ünnep pont erről szól: tisztelgünk azok bátorsága előtt, akik ki mertek állni a szabadságunkért. S az is bizonyos, hogy kollektív indulatkitörések nélkül nincs nemzeti felemelkedés, aki vitte már terápiára saját szeretetlenségét , haragját, irigységét, féltékenységét , jól tudja ezt. A csapda a jó öreg kivetítősdiben rejlik. Még nem vagyunk elegen, akiknek leesik, hogy a társadalom és a nemzet belőlünk van, az egyéni gondolatok, érzések és tettek összességéből. És hogy ezt az eredőt egyetlen ponton, egyetlen emberen keresztül tudom csak érdemben megváltoztatni. Weöres Sándorral szólva: Népedet és az emberiséget csak azáltal javíthatod, ha önmagadat javítod. Az igazság sosem az emberiséget, mindig csak az egy-embert válthatja meg.

A szellemtudomány mai állása szerint magyar igazságok - akár megváltó erejűek is - márpedig vannak. E téren, a magyarság történetét és szellemi küldetését illetően Váradi Tibor tűnik az egyik leghitelesebb forrásnak. Előadásai és írásai a magyar ősvallástól kezdve a pálos renden át a Szent Korona szellemiségéig felölelik népünk történelmének számos elhallgatott, megmásított, szinte hihetetlen epizódját. És selátó-sehalló legtöbbünk számára e szellemi tények egyelőre tényleg hitkérdések maradnak. Valóban mágikus erejű beavatókoronával büszkélkedhetünk? Meglehet. S igaz volna, hogy lesz még királya Magyarországnak? Elég meredek, de ki tudja. Egy magyar igazságban viszont nagyon lehet hinni, s ez így hangzik:
Az a nép, akinek megadatott, hogy a szívcsakra közelében lakjon, éljen, annak van a legfontosabb feladata a Föld szívcsakrájával kapcsolatban. A magyarságnak kellene egyfajta példát mutatnia más népek felé az áldozatkész szeretet megvalósításában. A magyar nép egyik legfontosabb feladata, missziója a szeretet megtanítása.
Nos, kedves olvasó, a lecke világos: szeress, s a haza fényre derül!

forrás :Váradi Tibor: Isten, áldd meg a magyart 1-3.


      cs.--gamb.sziv--.gif

2.                 Én az Úr vezetem népem
                                     Gulyás Mária részlet


Ideje, hogy visszahúzódásotok megszűnjön, és szerető szívetek kitárva megkezdjétek valódi népi küldetésetek megvalósítását! Jelen korotokban SOKAN VANNAK a Földön, fajlagosan legtöbben a magyar nép körében, akik A SZELLEMI "MAGBÓL" származnak, és AKIKNEK A GYÓGYÍTÁS, (lelki-szellemi értelemben is!), A TANÍTÁS ÉS AZ INTEGRÁCIÓ A FELADATA! Ezen a ponton azonban kiemelten fontos tisztázni, hogy mi értendő TUDÁS, és mi értendő TANÍTÁS alatt!
A JELENLEGI MAGYAR NÉP SZÁMÁRA FONTOS SZELLEMI TUDÁST ÉS TANÍTÁST JELÖLŐ FELADATON AZT A KÉPESSÉGET KELL ÉRTENI, AMELY A LEGMAGASABB FOKÚ SZERETET BÖLCSESSÉGÉT KÉPES CSELEKEDETEK ÁLTAL MEGVALÓSÍTANI, ÉS ÍGY SAJÁT PÉLDÁJÁN KERESZTÜL MUTATJA AZ UTAT HOZZÁM, AZ ÉGI HAZÁBA!
TEHÁT SZELLEMI TUDÁSRÓL, SZERETETRŐL, BÖLCSESSÉGRŐL ÉS FEGYELMEZETT AKARATERŐRŐL VAN SZÓ, AMELY SAJÁT ÉLETÉN, ÉLETFELADATÁNAK MEGOLDÁSÁN KERESZTÜL TANÍT! ÉDESANYÁM ORSZÁGÁRÓL EZ NEM IS KÉPZELHETŐ MÁSKÉPP, CSAKIS PÉLDAMUTATÁSSAL!

EZ A MAGYAR NÉP JELENLEGI FELADATA AZ ÁTALAKULÁSBAN!

EZ AZ, AMIT TELJES SZÍVVEL, TELJES LÉLEKKEL, ÉS HOZZÁM, TEREMTŐTÖKHÖZ VALÓ TELJES HŰSÉGGEL SZÜKSÉGES FELVÁLLALNOTOK A MAI IDŐKBEN IS!
(...) Ugyanakkor az is igaz, hogy ezen a ponton a FELADAT már nem csak egy népcsoportot vagy egy nemzetet érint, hanem az egész Földet átfogó programot. A Szellemi Mag különböző népekhez születő egyedeinek ugyanis KÖZÖS FELADATA, hogy BENNEM egymásra találva, egymást elfogadva, SZERETŐ ÖSSZEFOGÁSSAL EGYEZTESSÉK ÉS INTEGRÁLJÁK EGYSÉGBE az egész bolygót érintő változásokat. (...)

És nézzetek most körül, és lássátok, hogy MILYEN KEVESEN ADTOK SEGÍTSÉGET NEKEM EMBERTÁRSAITOKON KERESZTÜL, a saját SZELLEMI FELADATOTOK FELVÁLLALÁSÁVAL! Pedig írva van: Amit a legkisebbeknek tesztek, azt Nekem teszitek!" És ti, akik PONTOSAN TUDJÁTOK, HOGY MI A "SZOLGASÁG" és az "IGAZI SZOLGÁLAT KÖZÖTT A KÜLÖNBSÉG, ti most figyelmetlen rezignáltságba süllyedtek, vagy sokan közületek hamis, mellveregető, magyarkodó gőggel élnek!(...)
ITT AZ IDŐ, HOGY FELÉBREDJETEK!
Ne a lefokozottság, ne a veszteség oldaláról éljétek meg történelmeteket, hanem a tanulság, a kikristályosodott Szellemi Erő, és Integráló képességetek, vagyis SZELLEMI ÖRÖKSÉGETEK, A BÖLCSESSÉG oldaláról!   Vállaljátok fel Önmagatokat! Vállaljátok fel Hiteteket, Hozzám való hűségeteket, és ENGEDJÉTEK, HOGY VEZESSELEK BENNETEKET!


      cs.--gamb.sziv--.gif

3.                     Misztikus helyek                            Nők Lapja Ezotéria
            

Spirituális szempontból erőhelynek nevezzük azokat a helyeket, ahol érezhető módon erősebb életenergiák vannak jelen. Ha tehetjük, tavasszal keressük fel valamelyiket, mert itt szellemileg és lelkileg is feltöltődhetünk.  De hova menjünk , ahol nemcsak jól érezhetjük magunkat, hanem a testünk, a lelkünk és a szellemünk is feltöltődik? Elsősorban olyan helyekre, ahol a Föld mélyéből gyógyító energiákkal töltekezhetünk. Ezekről  a helyekről a régi öregek úgy tartották, hogy itt az Ég a Földdel összeér, az ezotéria pedig azt vallja, hogy ezeken a pontokon találkozhatunk a legtisztább és a legnagyobb, azaz az isteni energiákkal.

Erőhelyek sokfélesége

Az erőhelyek az úgynevezett szent tér kategóriájába tartoznak, hiszen ott magasabb rezgésű és erősebb energiák vannak jelen, mint máshol. Szentté azonban csak akkor válik, ha az ember ezt felismeri, és tudatosan arra használja, hogy ott kapcsolatba lépjen ezekkel a nagy energiákkal. A természetben rengeteg erőhely van, ahol különböző minőségű és erősségű energiákat észlelhetünk. Általában az egyéni érzékenység dönti el, hogy kinek melyik a megfelelő, ki, mit él át ezeken a pontokon. Erőhely lehet egyébként a tengerpart, egy szikla, de akár egy szép kert is. A saját erőhelyünket úgy találjuk meg, ha megfigyeljük, hol érezzük magunkat jól, hol esik jól időzni, hol töltődik fel lelkünk, szellemünk, és hol enyhülnek testi bajaink.

Régi tapasztalat az is, hogy azokon a helyeken, ahova sokan járnak  gyógyulást remélve, lágyabb, inkább az érzésekre, érzelmekre ható, finomabb energiák tapasztalhatók meg. A magasan fekvő, nehezen megközelíthető helyeken, ahová kevesen jutnak el, erősebb, tisztább, elsősorban  a tudatra ható energiák működnek.
Az ősi tudás nyomában  Őseink ; akik még sokkal szorosabb kapcsolatban voltak a természettel, mint a ma rohanó embere ; könnyebben felismerték az ilyen helyeket. Megfigyelték, hogy az ilyen tájakon a növényzet dúsabb, egészségesebb, magasabb, az állatok nagyobbak, a vizek tisztábbak, a levegő lágyabb, no és persze az ott élő emberek békésebbek, nyugodtabbak voltak. Más esetben csodás jelek utaltak a hely különlegességére. Aradi Lajos Pilis-kutató szerint elterjedt volt az a hit is, mely szerint egy varázserejű állat egy egész nemzetet vezethet a csodálatos vidékre. Erre a magyar mondavilágban is akad példa, gondoljunk csak a turulmadár vagy a csodaszarvas legendájára. A régebbi korok emberei a templomokat is olyan helyekre építették, ahol a legnagyobb pozitív energiák összpontosultak, hogy a hívők a szentélyben emelkedettebb lelkiállapotba kerüljenek. Ha manapság valaki fel szeretne töltődni vagy újra vissza szeretne találni a természetbe, nem kell mást tennie, mint felkeresnie egy magyarországi erőhelyet, és ott feltöltenie lemerült energiaraktárait.

Pilisi rejtély
Ezoterikus körökben a legnagyobb energiájú helynek  ma Magyarországon a Pilist tartják. Aradi Lajos ; aki  a pilisi energiák rejtélyét kutatja ; véleménye szerint ennek az az oka, hogy az égbolton lévő Orion-csillagkép és a Pilisben elhelyezkedő három hegy között különleges kapcsolat van.
A Pilis-kutató jó húsz évvel ezelőtt, az Orion-rejtély című könyvben találkozott először azzal az elmélettel, miszerint a Gízai-fennsíkon található három világhíres piramis az Orion-csillagkép mintájára épült. Aztán nyolc év múlva kinyitotta a Pilis térképét, amelyek középpontjában feltűnt három hegy ; Árpádvár, Rám-hegy és Magashegy ;, amelyek ugyanúgy helyezkednek el, mint a piramisok. Kutatómunkába fogott, műholdfotókat szerzett be, számításokat végzett, még egyiptomi könyökben is mért, majd arra a következtetésre jutott, hogy a Pilisben egyes területek elhelyezkedése, a közöttük lévő távolságok nemcsak a piramisokkal, hanem az Orion-csillagképpel is hasonlóságot mutatnak. Ugyanis a három övcsillagon ; az előbb említett, piramisokra emlékeztető három helyen ; kívül megtalálta még a Pilisben azt a négy pontot is, amely megadja az Orion-csillagkép földi rajzolatát.

Aradi Lajos azt állítja, hogy az erőközpont a Pilis közepén, úgymond a ;szívében; található, a három hegytől körbevéve. A mellette lévő helységek ; Klastrompuszta, Ráró-hegy, Lepencefürdő, Pilisszentlászló ; szintén az Orion csillagai helyzetének megfelelőek, és ezeket együtt vizsgálva, vonalakkal összekötve pontosan azt a rajzolatot kapjuk a Földön, ami az égbolton is látható. Feltételezhetően ez adja a helynek a hallatlanul nagy erőt, hiszen itt az energiák olyan tobzódása jön létre, mint  a világon nagyon kevés helyen másutt.

Más ezoterikus nézetek szerint az Orion-csillagképre emlékeztető hét pont a Pilisben az emberi test hetes csakrarendszerének felel meg. Ezeken a pontokon állítólag olyan energiákat találunk, amelyek a különböző szerveinkhez kapcsolódnak, és a különböző megbetegedések itt hatékonyabban gyógyulnak.

Még ennél is nagyobb népszerűségnek örvend a tápiószentmártoni Attila-domb, melyet tudósok is vizsgáltak. Olyan tulajdonságokkal rendelkező hely ez, ahol állítólag különböző villamos-mágneses erőterek együttesen gyógyítják meg az embert, az állatot vagy a növényeket. Az itt jelenlévő erőterek és sugárzások a levegőben részletes ionizációt hoznak létre, és valószínűsíthetően ennek köszönhető a hegy gyógyító ereje.  

     cs.--gamb.sziv--.gif

4.                       A felkészülés fontos


Mielőtt elindulnánk ezekre az erőhelyekre kirándulni, az ezoterikus szakemberek azt tanácsolják, hogy  szabaduljunk meg a negatív érzéseinktől, gondolatainktól, frusztrációinktól. Próbáljunk meg lazítani, ráhangolódni, és ne robbanásig feszült állapotban menjünk oda. Mert ugyan az erőhelyen megnyugszik majd a lelkünk, de ha már előtte ráhangolódunk a kirándulásra, intenzívebben tapasztalhatjuk meg ezeket a nem mindennapi energiákat, amelyekkel töltekezhetünk, és melyeknek köszönhetően jobban bírjuk a hétköznapok stresszét.

Nagy energiájúnak tartott helyek Magyarországon többek között:

Andocs, Badacsonytomaj,
Búcsúszentlászló, Bodajk, Budakeszi,
Budapest, Gellérthegy, Csatka,
Csobánka, Dobogókő, Dömös,
Egerszalók, Esztergom, Fertőszentmiklós,
Gencsapáti, Gyöngyös, Hédervár,
Gyula, Kaposszerdahely, Kékkő,
Mártaszentimre, Petőfiszállás,
Röjtökmuzsaj, Sümeg, Szigetvár,
Székesfehérvár, Varsád, Vác,
Vértessomló, Visegrád, Zirc.

Gyógyító energiák hazánkban

Az úgynevezett erőhelyeken intenzívebben tapasztalhatjuk meg az életenergiákat. Itt magasabb rezgésű és tiszta energiák vannak jelen, ezért az itt töltött idő lelket emelő, testi bajoknak enyhülést hozó. Magyarországon is számos ilyen különleges hely van. Régebben úgy tartották, hogy az erőhelyek titka abban rejlik, hogy itt az ég és a föld összeér. Az ezoterikus magyarázók ma azt vallják, ezeken a pontokon találkozhatunk a legtisztább és legnagyobb, azaz az isteni energiákkal.

Hol az én erőhelyem?

A természetben sokféle erőhely van, amelyek különböző minőségűek és erősségűek. Általában az egyén érzékenysége dönti el, hogy ki, mit él át e pontokon. Saját erőhelyünket a természetben úgy találjuk meg, hogy megfigyeljük, hol érezzük magunkat nagyon jól, hol esik jól elidőzni, hol töltődik fel lelkünk, szellemünk és hol enyhülnek testi bajaink. Régi tapasztalat az is, hogy azokon a helyeken, ahova sokan járnak gyógyulást remélve, lágyabb, inkább az érzésekre, érzelmekre ható, finomabb energiák tapasztalhatók meg. A magasan fekvő, nehezen megközelíthető helyeken, ahová kevesen jutnak el, erősebb, tisztább, elsősorban a tudatra ható energiák működnek.

A nagy erőhelyekre a régi korok embere sokat látogatott, és az utóbbi néhány évben ismét erősebb az érdeklődés az emelkedettebb energiájú tájak iránt. Hiszen az agyonhajszolt, betegségekkel, küzdelmekkel teli hétköznapokban ezeken a helyeken nagyon jól érezhetjük magunkat, testünk friss, energikus, tudatunk tisztább, kedvünk jobb lesz.

Őseink alaposan megfigyelték környezetüket, és jelek alapján tájékozódtak arról, hol vannak ezek a nagy energiájú helyek ; az ilyen tájékon például a növényzet dúsabb,egészségesebb, magasabb, az állatok nagyobbak, a vizek tisztábbak, a levegő lágyabb, az ott élő emberek békésebbek, nyugodtabbak voltak. Más esetekben csodás jelek utaltak a hely különlegességére. De elterjedt volt az a hit is, amely szerint a varázserejű állat egy egész nemzetet vezethet a csodálatos vidékre, ahogyan erre a magyar mondavilágban is akad példa. Régen a templomokat is olyan helyekre építették, ahol a legnagyobb pozitív energiák összpontosultak, hogy a hívők a szentélyben emelkedettebb lelkiállapotba kerüljenek.A mai kor embere elszakadt a természettől, most újra szeretne visszatalálni hozzá, s térképet vesz a kezébe, hogy tudja, hova menjen, ha szeretne némi energiával feltöltődni.

                                                                               Forrás:Karsay István.


      cs.--gamb.sziv--.gif

       Feltárulnak-e nekünk a Pilis titkai?


A magyarság hagyományai, története, illetve az ezotéria iránt érdeklődőket régóta foglalkoztatja a Pilis-hegység és azon belül Dobogókő szakrális szerepe. A Dalai Láma ellentmondásosnak tűnő kijelentései pedig még inkább arra sarkallták az érdeklődőket, hogy a téma mélyére ássanak.
Aradi Lajos
a kilencvenes évek óta foglalkozik ezzel a területtel. Az újságíróként, szerkesztőként is ismert kutató gyógyítóként került kapcsolatba a középkori magyarság történetével és ezen keresztül a Pilissel is. Számos előadást tart országszerte, aktív kiránduló a Pilis útjain. Felmerül a kérdés, megérdemli-e egyáltalán ez a nép, hogy pont az érzések, a szeretet, a szív központja itt legyen, hiszen elég furcsán viselkedünk egymással mi magyarok mostanában. Mi a véleményed erről?

Aradi Lajos :
Valóban igaz, ha bárhol járunk-kelünk az országban, idegességet, türelmetlenséget látunk az emberek egymás közti viselkedésében, amire rákontráz a politikai megosztottság is. De ne felejtsük el, hogy ez egy szándékosság eredménye. Az utóbbi kétszáz évben valóban megkérdőjelezhetővé válik, hogy a magyar nép-e a leginkább szív-központú, érzékeny, vagy másokkal együtt érző nép a világon. De ez nem volt mindig így. A magyarok többnyire a vendéglátásukról voltak híresek. Ha kimész külföldre, a magyarokról még most is azt írják, nem találni nagyobb vendégszeretet, szívélyességet a világon.

Az utolsó húsz év hihetetlen módon lebutította ezt a népet. Önzővé tett jobban, mint amilyenek előtte voltunk bármikor is. A „kiéheztetés” után, a hirtelen mindened meglehet elv megzavarta a lelkünket. De ez az átprogramozás azonban jóval korábban elkezdődött, már a Habsburg-időszakban. A 17-18. századtól kezdve megyünk kényszeresen ebbe az irányba, amire a 19. század végén kötelezővé tett új történelemszemlélet tette fel a koronát. Az évszázados, sőt évezredes hagyományainkat elkezdi felváltani a felgyorsított világ szokásrendszere. Eltűnnek, kihalnak a hagyományok, rövidtávon elfelejtődnek, és még rosszabbak veszik át a helyüket. Ennek az egyik következménye az anyagi szemlélet. Minden önzőség ebből fakad.

Falun nagyon sokáig élt az a hagyomány, adj, hogy te is kaphass. Még a koldust is beengedték a házba. Megvendégelték a munkásokat, ha a drótos tótnak késő estig tartó munkát adtak, nem engedték el, szállást kapott, kifizették a munkáját, megvendégelték vacsorával, sőt reggel fel is pakolták némi útravalóval… ez a szíveslátás-vendéglátás nagyon ősi hagyomány.
Ha megnézzük őseinket, a szkítákat, Hérodotosz szövegeiben, ugyanezt látjuk. A mások, a másik tisztelete mindennél előrébb volt, mint a saját érdek.
Ha erről beszélünk és minél több emberhez eljut, akkor látsz te arra esélyt, hogy valaha elindulunk az ellenkező irányba?

Persze,
bízni kell az emberekben, mert ha nem bíznánk, akkor nem erről beszélnénk, és mi is az anyagi világ urát szolgálnánk, pedig nem az a dolgunk. Mindenkiben bízni kell, mint saját magunkban. Ezt akkor tudod megtenni, ha tisztában vagy saját értékeiddel, ha van hited. Hited saját magadban!
Az anyagiaknál értékesebb dolgokra kell figyelni. Amint valaki észreveszi, rájön, hogy van ennél fontosabb, akkor megváltozik az egész gondolkodása. Kell valami, ami kiránt ebből az ego-központú gondolkodásból. Amikor rájössz, hogy nem te vagy a legfontosabb magad számára sem… Én mindig azt mondom, ha nem voltál igazán szerelmes, akkor nem értesz a világból semmit. Az emberek nyolcvan százaléka talán soha nem volt. És ez a szám nem túlzás..Honnan tudod, hogy voltál, én nem vagyok biztos magamban…

Amikor szerelmes vagy, akkor a másikban való teljes feloldódást élheted meg. Manapság a szerelem helyett alhasi gerjedelem van némi kebelbéli szimpátiával, ahogy ezt az egyik mesterem, Szántai Lajos fogalmazta meg. Ez nem a szerelem, pedig sokan azt hiszik, hogy az. A szerelem érdek nélküli, nem azért szeretlek, mert jó csaj vagy, nem azért, mert nekem adtad a Mercédeszedet. Nem azért, mert jól főzöl, vagy, mert jó vagy az ágyban. Azért szeretlek, mert vagy. Még az sem kell, hogy te ott legyél.  Az érzés persze akkor tökéletes, ha mindkét félben ugyanolyan szinten jelennek meg az érzések. A szerelem szó jelentése csak magyarul érthető, de ehhez tudni kell, hogy az őseink olyan kifejezéseket, szavakat is használtak, amelyek értelmét már elfelejtettük. Ilyen szó a SZER maga is.
A Szer törvényt jelent, méghozzá az isteni törvényt. Gondoljunk bele, ebből fakad a SZER-tartás kifejezés is, ami minden vallás, szakrális alapja is! Megtartani az istentől való törvényt. Nem az embertől valót. Őseink, Árpád vezetésével, miután visszatértek Attila király örökségébe, szert ültek. A terület ezt követően kapta a Pusztaszer nevet, ma Ópusztaszerként sokan fel is keresik.

Az ötödik elem

A szerelem szó második tagja, az elem, a legkisebb részt, az alapegységet jelenti. Minden régi nyelvben megtalálható, szinte ugyanebben a formában. Viszont a magyar nyelvben használják egyedül azt a kifejezést, hogy ha valaminek nem ismered a másik felét, akkor félsz tőle. Vagyis FÉL-ELEMBEN élsz. Ez nem belemagyarázás, ez így van. A ma embere mindentől fél, mert fél-elemben tartják, nem ismertetik meg vele a világ másik felét. De ezt hosszan lehetne ragozni, ha kicsit belegondol az ember könnyen beláthatja. A világot felépítő négy vagy öt elem rendszeréről is lehet szó, amelyben az ötödik, a Szer-elem. Nem véletlen az Újszövetség régi fordításaiban is azt mondják, hogy az Isten letekint az égből és így szól: „Ez itt az én szerelmetes fiam, akiben gyönyörködöm”.

Az Isten érzése, az maga a szerelmetesség. Belül a lelkedben, a szívcsakránál valami nagyon ég, egy égi-égő érzés jelenik meg. Isten úgy szereti az emberiséget, mint saját fiát, ezért küldi őt közéjük bizonyságul. A jézusi tanításnak ez a lényege! Ez a szerelemérzet, a szerelmetesség érzése.
„Új parancsot adok néktek, szeressétek egymást, ahogy én szeretlek benneteket!”
A keleti bölcsek is azt tanítják: „Amíg nem tapasztaltad meg a szerelmet, addig nem juthatsz el Istenhez.”
Isten nem a szívéből teremtette a világot, hanem a köldökéből
. Minden kultúra így szimbolizálja, a köldökből árad ki az a hatalmas nagy erő. Nem véletlenül a köldökzsinórral vagyunk összekötve édesanyánkkal, az ő pocakjában is, amikor még nem vagyunk ezen a világon. De a születés után, a földi életünkben a szív, mint érzelemközpont az ember számára a legfontosabb. Ez jelzi, hogyan viszonyulunk a világhoz, a többi emberhez, és minden élőhöz. A szívet, amit rajzolni szoktunk, az őskultúrától mindenhol alkalmazzák, ugyanaz a jelentése; Szeretet-szerelem!

A világ szíve
Az egész Pilisnek hatalmas szív alakja van. Több hasonló formájú kis szigetecske van a világon, de akkora, mint a Pilis, nincs sehol. A Duna körvonalazza az egyik, a másik oldalon pedig a Vörösvári-árok, ami egykor szintén a Duna medre volt. Középkori levelekben „Insula pilis”-ként emlegetik, az insula pedig latinul szigetet jelent. ebből következően, régen ténylegesen víz vette körül a szakrális, királyi központunkat.
Ennek a szív alakú területnek a kellős közepe Dobogókő
. Nem nehéz kitalálni, mit akar jelenteni ez az elnevezés. Mi a legfontosabb tulajdonsága a szívnek, hogy dobog, és mit dobogtat, mit áramoltat a működésén keresztül? Most nem a vérre, hanem a láthatatlan dimenzióra gondoljunk: a SZERETETRE! Arra az erőre, amely táplál, amely életben tart. Miért? Mert a SZER, az isteni erő ETET!

Kanyarodjunk vissza egy pillanatra az egészségügyi problémák lelki hátteréhez, hogy megértsük! Aki nem kapja meg a szeretet érzését, bánatában mit csinál? Eszik. Saját magát eteti például édességgel, amiről köztudott, hogy szeretet-pótlék. Ha viszont megtalálja a párját, a másik felét, már nem lesz rá szüksége, mert a fellobbanó SZER-ELEM fogja az örömérzetet kiváltani benne, táplálni, etetni fogja és nem szorul pótlékra.

Ha felteszed ezt a kérdést, hogy dobog-e a Föld szíve Dobogókőn, az a válaszom, hogy igen, dobog. Eteti, élteti, életben tartja a világot, minket embereket.

Ahhoz, hogy valaki meg is hallja ezt a dobogást, meg kell rá érnie. Az egy igazi kegyelmi állapot, pillanat. Aki azt gondolja, hogy egy turistacsoporttal körbesétál, idegenvezetésért kifizet 1500 forintot, és meghallhatja a világ legnagyobb titkát, az nagyon téved. Pénzért nem lehet meghallani. Nem mehetsz be a boltba, hogy vegyél egy szívdobbanást.
 

Aradi Lajos - A Pilis titkai, avagy mi is az a Pilis-rejtély?

                                                                            forrás:HarmoNet

          cs.--gamb.sziv--.gif

                                            Anyaföldünk


Mint gyökere az elültetett fának,
Növekedvén, a földben,
Egyre mélyebbre nyúlik,
Úgy kötődik az ember
Az anyaföldhöz, ahogy az élete múlik.
Minél jobban érti, egyre jobban érzi,
Ez az a föld, amihez ezer szál köti,
Ez az az ég, ami feszül fölénk, ez a miénk.
Itt a gyökerünk, s ahonnan eredünk.
Innen indulunk és ide érkezünk.
Égen, földön sehol sincs más olyan hely,
Ahol a szó, ahol a szív, ahol az anya,
Helyettük bármit is lelsz, a tiéd lehet.
Akire dobbansz, akire lobbansz,
Aki vár, aki gondol csakis tereád.
Ahol a nóta így csendül fel
Szívből, mélyről, örök idők óta.
Meg az ablak alatt, rigófüttyös hajnalének,
Ilyen dalra sehol máshol nem ébredhetsz.
Ahol terem az erdőben ezerszám hóvirág,
Ahol érezheted az ibolya, a gyöngyvirág,
S az orgona mindenen átható illatát.
Ahol a templom, ahol a harang,
Ahol oly szépen búg a vadgalamb.
Ahol az ősök, a régmúlt hősök,
Ahol a bölcsők, ahol a temetők.
Ahova a fecskék is mindig,
Minden tavaszon visszatérnek,
Ahova, és soha sehova máshova,
Te is mindig hazatérhetsz.

.cs.--gamb.sziv--.gif

Népek és tudati szintek          


Nem létezik Isten által kiválasztott nép. Még mi, magyarok sem vagyunk azok. Ahányféle nép és kultúra, annyiféle kollektív tudati szint, és annak megfelelő szerep létezik. Nem vagyunk azonos fejlettségi fokon, vannak alacsonyabb és magasabb szinten állók – és ez így van rendjén (az állatvilágban sincs másképp). Egy népen belüli kisebb csoportok és egyének sincsenek azonos szinten, valahogy mégis összeáll egy közös tudat. A nemzettudatot kívülről és belülről is befolyásolhatják idegen erők. A magyar népet folyamatosan igyekeznek elbutítani, önbecsülését letörni. Pedig a mi feladatunk a gyógyítás, a feltétel nélküli szeretet vallásának gyakorlása és terjesztése, embertársaink és más népek felemelése lenne. Mi, MAGok, akik ezt már képesek felfogni, maroknyian vagyunk, de remélhetően még így is elegen leszünk.

Mi, magyarok és a mi MAGunk: hajdan igen erős nép, világhatalom voltunk, mára javarészt reményét vesztett tömeg, határozott jövőkép nélkül. Magyar állampolgár, semmi több! A hanyatlás már Mátyás királyunk halálával, sőt, lehet, hogy Szent István királlyal kezdődött, de Trianonban teljesedett ki, és azóta is "zúgunk" lefelé a lejtőn. Majdnem teljesen megszűnt az éggel (szakralitás) és a földdel (természet) való kapcsolat, ezért van annyi testi és lelki beteg.

A végső összeomlás még elkerülhető! A szakadék szélén tántorogva egyre erősebb fény gyullad a mi MAGunk szívében, és hihetetlen erővel árad szét. Igen, maradt egy MAG, mely szerencsére elpusztíthatatlan,
hisz mindig újjászületik, a TEREMTÉS és saját TEReMtÉSZETÜK által. A MAG azoknak az embereknek a csoportja, akik lehet, hogy korábban nem is ismerték egymást, de most találkoznak, és együttes erejük nemcsak sokszorozódik, hatványozódik is! A MAG nem más, mint a tudatosság magasabb szintjére lépett emberek összessége, akik bevonzzák azokat az egyéneket és csoportokat, akik megérettek a következő lépcsőfokra. Ők azok az emberek, akiknek talán a legnagyobb a felelősségük ezen a Földgolyón. Rajtuk áll, vagy bukik minden. Pontosan nem tudhatjuk, kik ők, talán csak sejthetjük, mert nem kérkednek képességeikkel. Egy kis csoportjukat régen táltosoknak, MÁGusoknak hívták. Aki hangosan közülük valónak mondja magát, az biztosan nem tartozik közéjük, hanem vagy bolond, vagy sötét erőket szolgál.

Feladatunk: Magyar lélekminőségű testvérnépeinkkel újra egyesüljünk, összefogjunk – ez már elindult. Fontos szerepünk a gyógyítás is, de először az ország népét kell kigyógyítani súlyos testi és lelki betegségeiből. Meg kell keresni és működtetni kell a szakrális helyeinket. A Kárpátmedencében egymást érik ezek a helyek, és az arra érzékeny emberek könnyedén megtalálják. Múltunk szellemi örökségét át kell menteni a következő generációknak.

                                                                       forrás:Kalemandra

                  cs.ang-gamb-ang.gif


   "Jó magyarnak lenni,  igen nehéz,  de nem lehetetlen!"                                          

                                       ( Széchenyi  István )

cs.nmasnir.rsz14.gif


Tudjuk-e kik is vagyunk valójában ?

Ha érdekel, kattincs ide, és találhatsz itt érdekes, elgondolkoztazó írásokat, filmeket:

http://www.magyarhon.eu/mozi/magyar/andrasfalvi/index.html


Magyaroknak szoló üzenetek:

Az 1968-ban meghalt szentéletű Pio páter egy látomása után a következőket mondta:
"Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok
szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigyelem a magyarokat,
mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú
őrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!”

A Dalai Láma üzenete a magyarokhoz
"Magyarok! Bár népük nagy múltra tekint vissza, a szabadság és a demokrácia terén még fiatalnak számítanak. A lehetőség mindazon által eljött az Önök számára, hogy kibontakoztassák képességeiket és megmutassák a világnak szellemüket, kezdeményező képességüket. Ehhez azonban az önbizalom
elengedhetetlen. Éppen ezért akármilyen nehéz is, bármilyen akadállyal, nehézséggel néznek szembe,
nem szabad, hogy elveszítsék a reményt és az elhivatottságukat. Bizakodónak kell maradniuk! Egy tibeti mondás úgy tartja: 9 kudarc 9 próbálkozást jelent. Biztos vagyok abban, hogy egy ilyen nagy múltú nemzet fényes jövő előtt áll. Kérem, dolgozzanak továbbra is keményen, és távlatokban
gondolkodjanak! Tartsák szem előtt azokat a nemes célokat, amelyek a közös érdekeket szolgálják.
Az emberek sokszor – és ez a politikusokra különösen igaz – elvesznek az apró részletekben. Ez nem
helyes. Gondolkodjanak távlatokban! Ez az én tanácsom. Köszönöm."

A nepáli papok
2005-ben kijelentették, hogy mindennap imádkoztak a Földért. Most „vajúdik a Föld és a Kárpát-
medencében szüli a jövőt.”
A nepáli Fehér Királyi Kolostor vezetője magyarországi tartózkodása idején így szólt a
magyarokhoz:
„Önök, magyarok elképzelni sem tudják, milyen büszkék lehetnek nemzetükre, magyarságukra.
Mi biztosan tudjuk, hogy a világ szellemi, lelki és spirituális megújhodása az Önök országából fog
elindulni. A világ szív-csakrája az Önök országában, a Pilisben található. Ez a spirituális megújhodás már megint Önöknél.Weblap látogatottság számláló:

Mai: 15
Tegnapi: 52
Heti: 360
Havi: 1 707
Össz.: 419 534

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Magyarságról
Békesziget - © 2008 - 2018 - bekesziget.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: én oldalam versek képek idézetek - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »