Békesziget

Szeretetről bölcsességek,idézetek,,írások,képek gyűjteménye.Szeretettel üdvözlök minden kedves látogatót. Az élet értelméről, feladatáról elmélkedhetünk.Lehet kérdezni, gondolatokat megosztani az életről,hitről,vallásokról,hétköznapi problémákról

                      cs.ang-gamb-ang.gif

                                            Az  ima 

Az Isteben bízó ember természetes szellemi cselekedete a Mennyei Atyával való személyes kapcsolat élőn tartása, örömeinek és problémáinak megosztása. Rendkivül fontos szerepe van a hit megélésében, ápolásában, és a mennyei erők magunkhoz vonásában. Erősíti bizalmunkat Isten iránt, segíti az élet terheinek viselését, megerősíti szellemünket a kisértésben. Vigaszt nyújt a megpróbáltatásban, élőn tartja az örök élet reményeit és hitét  a csüggedésben. Ima értéke nem a szavak, hanem az érzések szépségétől és áhitatátólfügg. Az imának mágikus ereje van, mely annál nagyobb minél erősebb hitből fakad. Ez az erő átredezi a láthatatlan világban előkészülő események és történések eshetőségét, ilyen értelemben korlátozott teremtő erőt is jelent.......A legtöbbet mégis akkor nyerhetünk az ima által, ha saját kérésünkhöz hozzáfüzzük:

" de mindazonáltal úgy legyen ahogy Te akarod Atyám" !

                                      Reiner Ágoston: Keresztény hittan útkeresőknek

ima.h..jpg

A LÉLEK TÜKRE

Köszönöm Uram azt a különös szemléletmódot,
Ahogy ma a lelkemet mutatod.
Kívülről látom magam, mint egy idegen,
Pereg előttem furcsán az életem.

Látom, ahogy eszmélek hajnalonként,
Honnan ered, kié az első érzés, vajon Uram, tényleg a Tiéd?
Valóban bennem élsz, vagy csak mondom azt?
Ténylegesen Tiéd a hálás mosoly és az első gondolat?
Azt mondtad egyszer: "Hol gondolatod tartod, ott van a szíved, és ahol a szíved van, ott van szereteted!"

Visszanézve: látom egy másik ember lelkét, fájdalmas életét , és látom vele szemben önmagam értetlenségét.
"Bocsáss meg Istenem, és add, hogy a mindenkori MOST-ban értsem meg ugyanezt,
Töröld ki lelkünkből, s töltsd meg Fényeddel a fájdalmas emlékeket!

Vezesd Te Uram e mély és fájdalmas visszanézést,
Add, kérlek, hogy Erőd által kibírjuk a lélekből feljött múltnak tükrét!
Simítsd el kérlek, ahol a baj a szeretetlenségből fakadt,
Add, hogy erősen kérjük érte bocsánatodat!
Segíts, hogy kijavítsuk mindazt, mit felfedeztünk,
Add, hogy érzékenyebb, s "látóbb" legyen szeretetünk.
Add Fényed, s Kegyelmed, hogy minden kitisztuljon,
s hogy életünk a Te szerető Kezedbe végleg belesimuljon.
Add, kérünk, hogy váljék minden bűnbánó könnyünk a lélek megújulására,
Szívünkben legyen Örömöd, és szemünkben az örömtől ragyogó tettnek csillogása!
Adj még erőt ahhoz, hogy megvívhassuk azt a küzdelmet,
Mellyel a belső kín, és a külvilág erőszakossága fenyeget.
Add, kérünk, hogy Szereteted által felvértezve Erőddel, Szándékoddal,
Vezetéseddel: használjuk képességeinket, és tudásunkban: éljünk Útmutatásoddal!
Add, hogy Élő legyen szívünkben Szereteted...
Belőled induló Tettekkel segíts át minket az Új Földre!
Áldd meg Urunk az életünket újra,
Vezess rá bennünket megváltozott világod tiszta, Új Korszakára!
                                                                       Amen.

      cs.--gamb.sziv--.gif

             Kedves olvasók, kaptam az alábbi képes imát ,

  véleményem szerint, ez a fohász nem csak az időseknek szól,

  mindenkinek szeretettel ajánlom,  olvassa el , a  címe ellénére is. 

  Kortól független szerintem, én is fiatalnak számítok, de nekem tetszett,

  elgondolkoztatott :

                                                     nyug.png

nyugd.png

nyugdi.png

nyugdij.png

nyugdija.png

nyugdijas.png

nyugdijaso.png

nyugdijasf.png

nyugdijasfo.png

nyugdijasfoh.png

nyugdijasfoha.png

nyugdijasfohas.png

nyugdijasfohasz.png

nyugdijasfohasz0.png

nyugdijasfohasz1.png

nyugdijasfohasz2.png

nyugdijasfohasz3.png

nyugdijasfohasz4.png

nyugdijasfohasz5.png


Regeli Dicséret


Mér kél a fénynek csillaga:

Esengve kérjül az Urat,

Járjon ma mindenütt velünk,

Ne rontsa ártás életünk.


Nyelvünket fogja fékre ma:

Nr szóljon rút percek szava.

Szemünket védőn óvja meg:

A hívságokat ne lássa meg.


Lakjék szívünkben tisztaság,

Távozzék minden dicsőség.

A testnek dölyfét törje meg

Étel- s italban hősi fék.


Hogy majd a nap ha távozott,

S az óra újra éjt hozott,

Lemondásunk szent éneke

Legyen az Úr dicsérete.


Dicsérjük az örök Atyát,

Dicsérjük egyszülött Fiát,

S a Lelket, a vígasztalót,

Most és örök időkön át.

                         Ámen.

cs.--gamb.sziv--.gif

Ide kattintva található a szülő imája :

A SZÜLO IMÁJA.pps A SZÜLO IMÁJA.pps
1195 KB   Megtekintés   Letöltés  


1228908027_13.jpg
       cs.--gamb.sziv--.gif

           Antoine de Saint-Exupery : Fohász


Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a hétköznapokhoz. Taníts meg a kis lépések művészetére!
Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és
forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és tapasztalatokat! Segíts engem a helyes időbeosztásban!

Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében, elsőrangú
vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez!
Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak
átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem
a váratlan örömöket és magaslatokat!

Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie! Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk!

Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő
bátorsága és szeretete az igazság kimondásához!
Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások
mondják meg nekünk.

Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit. Kérlek, segíts, hogy tudjak várni! Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra.

Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb
és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk!

Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és
a megfelelő helyen - szavakkal vagy szavak nélkül - egy kis jóságot közvetíthessek!

Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől!
Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van!
Taníts meg a kis lépések művészetére!
Mi atyánk

im.kez.konyv.jpg


         MEGKÖTÖM MAGAMAT


          Megkötöm magamat Isten kötelével,

          megtöltöm szívemet Ország igéjével,

          szabadságom, Uram, Néked visszaadom,

          csak a szeretetre formáld át tudatom!


         Magamat megkötni gyenge vagyok, Uram,

         segítő kéz nélkül nehéz járnom utam.

         Atyám erősítsd meg testvéred a hitben,

         életem példázza: Szeretet az Isten.


        Megkötöm magamat baráti kötéllel,

        testvéri közösség tartó erejével.

        Testvér, ha eloldnám kettős kötelékem,

        szembesíts magammal, légy felelős értem!


                                              (bokor himnusz)


      cs.--gamb.sziv--.gif

ESTI   HIMNUSZ


Immár a nap leáldozott

Teremtőnk, kérünk Tégedet:

légy kegyes és maradj velünk,

őrizzed, óvjad népedet !


Adj nékünk üdvös életet,

szítsd fel a szív fáradt tűzét,

a ránk törő rút éjhomályt

világosságot rontsa szét !


Álmodjék Rólad a szívünk,

álmunkban is Te légy velünk,

Téged dicsérjen énekünk,

midőn új napra ébredünk !


Kérünk hatalmas , jó Atyánk,

Úr Jézus Krisztus érdemén,

ki Szentlélekkel és veled

uralkodik s örökre él.

ÁMEN.

ima.jpg

Dr. Papp Lajos  

Az én Miatyánkom

Mikor a szíved már csordultig tele,
Mikor nem csönget rád, soha senki se,
Mikor sötét felhő borul életedre,
Mikor kiket szeretsz, nem jutsz az eszükbe.
Ó "lélek", ne csüggedj! Ne pusztulj bele!
Nézz fel a magasba, reményteljesen,
S fohászkodj: MIATYÁNK, KI VAGY A MENNYEKBEN!

Mikor a magányod ijesztőn rád szakad,
Mikor kérdésedre választ a csend nem ad,
Mikor körülvesz a durva szók özöne,
Átkozódik a "rossz", - erre van Istene!
Ó "lélek", ne csüggedj! Ne roppanj bele!
Nézz fel a magasba, és hittel rebegd:
Uram! SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED!

Mikor mindenfelől forrong a "nagyvilág",
Mikor elnyomásban szenved az igazság,
Mikor szabadul a Pokol a Földre,
Népek homlokára Káin bélyege van sütve,
Ó "lélek", ne csüggedj! Ne törjél bele!
Nézz fel a magasba, - hol örök fény ragyog,
S kérd: Uram! JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD!

Mikor beléd sajdul a rideg valóság,
Mikor életednek nem látod a hasznát,
Mikor magad kínlódsz, láztól gyötörve ,
Hisz bajban nincs barát, ki veled törődne!
Ó "lélek", ne csüggedj! Ne keseredj bele!
Nézz fel a magasba, - hajtsd meg homlokod,
S mondd: Uram! LEGYEN MEG A TE AKARATOD!

Mikor a "kisember" fillérekben számol,
Mikor a drágaság az idegekben táncol,
Mikor a "gazdag" milliót költ: hogy "éljen",
S millió szegény a "nincstől" hal éhen,
Ó "lélek", ne csüggedj! Ne roskadj bele!
Nézz fel a magasba, - tedd össze két kezed,
S kérd: Uram! ADD MEG A NAPI KENYERÜNKET!

Mikor életedbe lassan belefáradsz,
Mikor hited gyöngül, - sőt - ellene támadsz,
Mikor: hogy imádkozz, nincs kedved, sem erőd,
Minden lázad benned, hogy - tagadd meg "ŐT",
Ó "lélek", ne csüggedj! Ne egyezz bele!
Nézz fel a magasba, s hívd Istenedet!
Uram! Segíts! S BOCSÁSD MEG VÉTKEIMET!

Mikor hittél abban, hogy téged megbecsülnek,
Munkád elismerik, lakást is szereznek,
Mikor verítékig hajszoltad magad,
Később rádöbbentél, hogy csak kihasználtak...!
Ó "lélek", ne csüggedj! Ne ess kétségbe!
Nézz fel a magasba, sírd el Teremtődnek:
Uram! MEGBOCSÁTOK AZ ELLENEM VÉTKEZŐKNEK!

Mikor a "nagyhatalmak" a BÉKÉT TÁRGYALJÁK,
MIKOR A BÉKE SEHOL! csak egymást gyilkolják,
Mikor népeket a vesztükbe hajtják,
S kérded: miért tűröd ezt ISTENEM MI ATYÁNK?!
Ó "lélek", ne csüggedj! Ne pusztulj bele!
Nézz fel a magasba, s könyörögve szólj!
Lelkünket kikérte a "rossz", támad, s tombol!
URAM! MENTS MEG A KÍSÉRTÉSTŐL!
MENTS MEG A GONOSZTÓL!
AMEN

UTÓHANG:
S akkor megszólal a MESTER, keményen - szelíden,
Távozz Sátán - szűnj vihar!
BÉKE, s CSEND legyen!

Miért féltek kicsinyhitűek?
BÍZZATOK ! Hisz én megígértem Nektek!
Pokoli hatalmak rajtatok erőt nem vesznek!
Hűséges kis nyájam, ÉN PÁSZTOROTOK vagyok,
S a végső időkig - VELETEK MARADOK!

imareggeli.gif

SZALÉZI  SZENT  FERENC  IMÁJA


                    A  RÁNK  MÉRT  KERESZTRŐLHa minden angyal, a világ minden lángelméje

tanulmányozta volna, mi válik hasznodra

ebben, vagy abban a helyzetben,

miféle szenvedés,

kisértés vagy fájdalmas veszteség,

nem találhattak volna hozzád illőbet,

mint azt ami ért.

Isten örök Gondviselése

kezdettől fogva kigondolta,

hogy ezt a keresztet saját Szívéből

értékes ajándékként neked adja.

Mielőtt elküldötte volna,

mindentudó szemével megszemlélte,

Isteni értelmével átgondolta,

bölcs igazságosságával megvizsgálta,

szerető irgalmával átmelegítette.

Mind a két kezével megmérte,

hogy egy milliméterrel se legyen nagyobb,

egy milligrammal se nehezebb a kelleténél.

Azután megáldotta szent nevével,

fölkente kegyelmével, beléje lehelte vigaszát,

és még egyszer rád  és bátorságodra pillantott.

Így most egyenesen az égből jön feléd,

mint Isten hívása,

s könyörülő szeretetének ajándéka,

hogy egészen önmagaddá légy,

és Istenben megtaláld beteljesülésedet.


hazastarsak_imalja.jpg

II. RÁKÓCZI  FERENC  IMÁJA

ÉTKEZÉS  ELŐTT


Milyen nagy a jóságod, ó mennyei Atya!

Csak a mindennapi kenyeret kértem tőled

és te nekem ennyi fogást méltoztattál adni.

Tekints törékenységemre és add,

hogy ne legyen a torkosság szennyévé az,

 aminek a test táplálékának kell lennie.

Ó Élő Kenyér, ki az égből szálltál alá,

légy lelkem tápláléka,

miként ezek az elém tett ételek

testem táplálékai lesznek!

Add, hogy ezeket mértékletesen ízlelve

szüntelenül téged éhezzelek!

Testem ezeket a földi táplálékokat kívánja.

Ó bárcsak Téged,

az éltető Lelket kívánná lelkem!

Fékezd meg testem gonosz vágyát, ó, Lélek,

és növeld meg lelkem éhségét,

hogy amíg testem felüdül,

az szüntelenül téged kívánjon!

ÁMEN

cs.--gamb.sziv--.gif


SZENT  BENEDEK  MINDENNAPI  IMÁJA


Adj nekem  jóságos Jézusom,

Téged megértő értelmet,

Téged átélő érzelmet,

Hozzád siető lelket,

Irántad buzgó bensőséget,

Rád bukkanó bölcsességet,

Téged felismerő világosságot,

Érted égő szeretetet,

Benned élő szívet,

Téged dicsérő tetteket,

A Te szavaidra hallgató füleket,

A Te szépségedet szemlélő szemet,

A Te fölségedet magasztaló nyelvet,

Neked kedves életmódot,

A Tőled küldött bajokat elviselő békességet,

Hozzád vágyó hű kitartást,

És adj, Jézusom, boldog halált!

Jutalmazz jelenléteddel,

Fényes feltámadással,

És az örökké boldog életben

Add jutalmul magadat!

ÁMEN.

cs.--gamb.sziv--.gif

Kalkuttai Teréz Anya

 Nyisd fel szemünket!


Nyisd fel szemünket, Uram,

hogy megláthassunk Tégedet

fivéreinkben és nővéreimkben.

Nyisd meg fülünket, Uram,

hogy meghalljuk annak kiáltását,

aki éhezik, fázik,fél,

s akit leigáztak.

Nyisd meg szívünket, Uram,

hogy megtanuljuk egymást szeretni,

mint ahogyan Te szeretsz minket.

Add nekünk ismét Lelkedet Ura,

hogy nevedben

egy szívvé és egy lélekké forrjunk.

Ámen.


moz.ima-rozs..gif


          Molnár Edit: Az Úr Evangéliuma II.
                                      részlet


A kiemelkedés a földből, a földi tudatból, a felemelkedés az örökbe, vagy annak közelébe. S ez egyben az ima, az imádkozás lényege. Mert az, aki imáiban - azaz érzés és gondolathullámait gyakorta Teremtőjéhez küldve el - minél többször, minél inkább őszintén fohászkodik hozzám vagy teremtőjéhez, voltaképpen ugyanezt a meditációs technikát alkalmazza, s még akkor is, ha nincs tisztában ennek működési elveivel. Mert az az ember, aki tiszta szándékkal, őszintén megosztván az ő gondjait Velem (s általam Istennel), az éghez fohászkodik, s teszi ezt csendben, békében, sóvárogva arra, hogy fohásza csakugyan feljusson az Igéhez, nem mást gyakorol, mint azt az össze kötöttséget Teremtőjével, ami a meditációnak is lényege. Vagyis az ősharmóniába küldi fel önmaga jelenbeli gondjait, hogy onnan kaphasson eligazítást, erőket, segítséget az ő életének, énjének tökéletesítéséhez. S ki így imádkozik, csakis az imádkozik helyesen.

S ki így imádkozik, az imáiba belemerül, s külső szemlélő számára mutatja magáról ugyanazt a képet, amit a meditáló ember, vagyis "magába merülten" folytat "párbeszédet" a világ Teremtőjével. S ki nem így imádkozik, azaz nem ismeri ezt a fajta révületet, az nem mást tesz, csak szajkózza a magáét, s eldarál imákat, melyeket át nem élve, feljuttatni sem képes azokra a szintekre, ahol is azok meghallgatásra lelhetnének. Ebben áll tehát az igazi ima ereje.
  Abban, hogy az imádkozó ember - kiszakítja magát a fizikai sík lehúzó erői közül, azaz testi életéből - s ha csak percekre is, de gondolatban, azaz szellemével és lelkével visszatörekszik az örökbe, hogy onnan hozhasson magával életét megszentelő erőket, segítségeket. S ilyenkor, ha valaki jól imádkozik, ugyanazt kapja meg, amit a meditációjában egyre éberebbé váló, tudatos kapcsolatot kereső ember, azaz megvilágosodhat, azaz sugallatokat vehet át arra vonatkozóan, ami volt az ő kérdése, kérése.

Mert imádkozni és meditálni nem csak annyit jelent, hogy valaki eldadogja kéréseit, s aztán - mintha mi sem történt volna - visszalép földi én szintjébe. Hanem az mindennek a lelki-szellemi műveletnek az értelme, hogy ő kivárni, megkapni, átvenni tudja, tanulja meg azt, amit ilyenkor az égi hatalmaktól csakugyan átvenni, azaz befogadni képes lesz. S ha ti ennek a befogadásra kész momentumnak hatalmas értékét felmérni lennétek képesek, akkor értenétek meg azt, hogy mi is az ima, a meditáció legnagyobb jelentősége. Mert nem más az, mint hogy ti ekkor a fentről kapott válaszokat - mint erő, energiasűrítményeket - magatokba befogadván, azzal feltöltekezve, azt lehozván énetek alacsonyabb rétegeibe, azaz a földi közegbe, magatok lesztek képesek eme erőknek megfelelően mozgósítani hitetek arányában azokat az energiaszinteket, melyek a ti boldogságotokat, a ti örömforrásotokat növelhetik meg. Mégpedig azon égi mintázatoknak megfelelően; azaz az égi erők a ti fizikai életetekben olyan átminősüléseket és változásokat hozhatnak létre, amelyekkel aztán konfliktusaitokat, betegségeiteket oldhatjátok meg, s minden-minden egyre több jóval, széppel, isteni harmóniával töltődik fel körülöttetek. Mert eme erők és energiák körülöttetek egyrészt egy erős, stabil védettség-réteget képeznek, szemben a felétek csápoló sötétségekkel, másrészt pedig eme erőket, mint fehér fényszikrákat,sőt fehér fénykiáradásokat, ekkor magatokból sugározni fogjátok kifelé, környezetetekbe. Aminek pedig az lesz a hasonlóság törvénye által a következménye, hogy ezek magukhoz vonzzák a ti környezetetekből is a hozzájuk illeszkedő fehér erőket. Azaz életetek folyamatosan átváltozik, s utatok mind fényesebb és fényesebb szakaszokká alakul át, vagyis ti egy fehér sugárkévében haladva, abban létezve, mindinkább az Isten harmóniájából meríthettek. A fénnyé változás útja ez! S ezt soha ne felejtsétek el! Ez az az alkímia, amiről beszélt nektek Hermész Triszmegisztosz, s mindazon őskori nagymesterek, akik tanítványaikat eme fénnyé változás egyes stádiumaiba avatták be.

Mert ha te képessé válsz arra, hogy eme mennyei fénnyel szellemed, lelked, földi énséged, tested mind nagyobb tartományait töltsed fel, magad eme fénnyé változol át, azaz magadat fénylénnyé képezed! Vagyis ragyogni fogsz te, ragyogni fog benned és általad az örök fény, az Isten szeretete! S ez az, ami mindeneket áthat, átvarázsol, s ez az, ami gyógyító erőddé lesz, s átvarázsolni kezdi környezetedet is, megelevenítve erejével az élettelenné torzult anyagi és lelki teremtésrétegeket.
S ekkor te már sugárzásodból magad körül mindeneket éltetni kezdesz, azaz a fénnyel, melyet Tőlem kapsz, azt magadon keresztül engedve, betöltesz mindent és mindeneket. Emberszellem fényoszloppá, azaz égi ajándékává a Földnek, csak ezen az egy módon lehet. A Fehér Fénnyel betöltekezett, s széthinti annak sugarait a világban, melyben földi emberként - de már átminősülő szellemmel - benne kell élnie. Ez az anyag átszellemesítésének ama legmagasabbrendű értelme, amit azok a nagy elődök, mágusok, beavatottak és próféták valósítottak meg, akik a Smaragd Tábla szellemiségét megértve, s őrizve az Isteni Fény Örök sugárzásába avatódtak be, s ezzel a fénnyel feltöltődve váltak tanítóivá, útmutatóivá és segítőivé a többieknek. Ezért mondtam én olyan sokszor nektek: fénnyé kell lennetek! Fényesedjetek! Sugározzatok és sugarakká legyetek! Ez a ti eredeti szellemetek tere és ideje! Megtérnetek önmagatokhoz - eme fénnyé átváltozás során - lehetséges. Ehhez pedig a fényerőt mindig Tőlem, s Atyámtól kérhetitek. S meg is kaphatjátok, ha átvételére képesek lesztek, azaz nyitottakká váltok arra, hogy az Én Fényem betöltsön titeket.


Reggeli  imádság.


Felvirradt a hajnal, az eget belepve,

Letakarodatt most már az éj leple,

Hagyva maga után helyet a fénynek,

S így a Nap sugarai öntözik a földet.

Kérlek, míg a Földet fényesség borítja,

Fényed a lelkemben a rosszat kioltsa,

Hogy mire az eget éj lepi el,

Lelkünket az ördög ne rontsa el.

Örizzél meg minket tisztának,

Egészen a végéig a Világnak.

Ámen.


angel1.gif

Régi magyar áldás -szeretettel Mindenkinek!


Áldott legyen a szív, mely hordozott,
És áldott legyen a kéz, mely felnevelt
Legyen áldott eddigi utad,
És áldott legyen egész életed.

Legyen áldott Benned a Fény,
Hogy másoknak is fénye lehess.
Legyen áldott a Nap sugara,
És melegítse fel szívedet,

Hogy lehess meleget adó forrás
A szeretetedre szomjazoknak,
És legyen áldott támasz karod,
A segítségre szorulóknak.

Legyen áldott gyógyír szavad,
Minden hozzád fordulónak,
Legyen áldást hozó kezed
Azoknak, kik érte nyúlnak.

Áldott legyen a mosolyod,
Légy vigasz a szenvedőknek.
Légy te áldott találkozás
Minden téged keresőnek.

Legyen áldott immár
Minden hibád, bűnöd, vétked.
Hiszen aki megbocsátja,
Végtelenül szeret téged.

Őrizzen hát ez az áldás
fájdalomban, szenvedésben.
Örömödben, bánatodban,
bűnök közti kísértésben.

Őrizze meg tisztaságod,
Őrizze meg kedvességed.
Őrizzen meg Önmagadnak,
és a Téged szeretőknek.

Ámen.

cs.masni.rozs..gif

Assisi  Szent  Ferenc  imája


Uram, tégy engem a te békéd eszközévé !

Ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek,

Ahol sértés, oda megbocsájtást,

Ahol széthúzás, oda egyetértés,

Ahol tévedés, oda igazságot,

Ahol kétely, oda hitet,

Ahol kétségbeesés, oda reményt,

Ahol szomorúság, oda örömöt.


Uram, add hogy inkább én igyekezzek vigasztani,

Mint hogy vigaszt várjak.

Inkább én törekedjek mások megértésére,

Mint hogy megértést óhajtsak.

Inkább szeressek, mint hogy szeretetet igényeljek.

Mert önmagunkat elfelejtve találjuk meg magunkat.

Ha megbocsájtunk, akkor nyerünk bocsánatot.

Ha meghalunk, akkor ébredünk az örök életre.

                                      ÁMEN.

cs.nmasnir.rsz14.gif

miatyank1.png

miatyank2.png

miatyank3.png

miatyank4.png

miatyank5.png

miatyank6.png

miatyank7.png

miatyank8.png

miatyank9.png

miatyank10.png

miatyank11.png

miatyank12.png

miatyank13.png

miatyank14.png

miatyank15.png

miatyank16.png


Ókeresztény  Áldás


Az Úr legyen előtted,

hogs az igaz útra vezessen téged!

Az Úr legyen melletted,

 hogy karjaiba zárjon és oltalmazzon téged!

Az Úr legyen mögötted,

hogy megőrizzen téged a gonosz álnokságtól!

Az Úr legyen alattad,

hogy felfogjon, ha elesel.

és kihúzzon téged a csapdádból!

Az Úr legyen benned,Weblap látogatottság számláló:

Mai: 48
Tegnapi: 52
Heti: 393
Havi: 1 740
Össz.: 419 567

Látogatottság növelés
  |     |     |  
Oldal: Fohász
Békesziget - © 2008 - 2018 - bekesziget.hupont.hu

A HuPont.hu segítségével a weboldalkészítés gyors! Itt kezdődik a saját weboldalkészítés!

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: én oldalam versek képek idézetek - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »